முந்தானை மூடியது போதும் கலட்டி விடு

Munthaanai moodiyathu pothum nalla kalatti vidu

முகத்தில் முதல் கொடுக்க என் காதலி அனுமதித்தால். அப்பறம் அடுத்த படியாக நான் அங்கு இருந்து என்னும் கொஞ்சம் கேளே குனிந்து கொடன்னு அவள் முலை யில் கொடுத்தேன்.  அப்போதும் ஒன்னும் சொல்ல வில்லை. அப்பரம் என்னும் நறைய கொடுத்தேன். எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்பதற்கு இந்த வீடியோ வை காணுங்கள்.

Comments