மெய் மறக்க வைக்கும் அவளது சூப்பர் சுண்ணி

Mei marakka vaikkum avlaathu super sunni

வெளி நாட்டிற்க்கு சுத்தி பார்க்க லாம் என்று சென்று இருந்தேன். ஆனால் அங்க போன வுடன் நடந்த ஒரு சம்பவம் என்னை என்னலாம் செஞ்சு விட்டது. வுல்லூர் காரியை எ போட்டு கொடன்னு அலுத்து விட்டதும். எனது பூலிற்கு ஒரு எத மன ஒரு வெளி நாட்டு காரி கிடைத்ததில் என்ன ஒரு சுகம் அப்போது.

Comments