அக்கா வின் உடலை சூதிற்கு பகிர்த்து கொண்ட தம்பி

Akka Vin Udalai Soottirkku Pakirthu Konda Thambi

அக்காவின் அரிப்பு அடங்காமல் இருக்கும் புண்டை இற்கு இத மாக ஓப்பதற்கு அவளது தம்பியின் வெறி கொண்ட பூளை தனது புண்டை குள்ளே அழைத்து நல்ல ஒக்க வைத்தால்.  அந்த பெரிய சாமானை அவள் கைகளில் பிடித்து கொடன்னு அவள் கண்களை உருட்டி உருட்டி வெட்க பட்டு கொடன்னு செய்யும் செக்ஸ் நிகழ்ச்சி தான் இது.

Comments