ஹோட்டல் ரூமில் செலமாக கொண்டாட்டம்

`

ஹோட்டல்

தேவிடிய பெண் ஒருத்தி தனது அறையில் படுத்து கொண்டு பல வித மான கிசடொமெர் கலை வர வைத்து தனது ஆடை கலை வயொரித்து வைத்து கொண்டாட்டத்தை நடத்தி வந்து கொண்டு இருக்கிறாள்.

இப்படி ஒரு கிசடொமெர் தனது பூளை ணீட்டி வைத்து கொண்டு வருகிறான். அவன் வந்து வுடன் தனது போண்டட்ட்டியை போதாவது போலவும் பல்க முறை இவள் கூட போட்டு இருபோது போல வும் இவளை வந்து கட்டி பிடித்து. சிறிது கொண்டே இவளை கட்டில் படுக்க போட்டு வைத்து. தனது காமம் லீஎளை கலை கட்டட அனுபவிக்கிறான். இதை பார்க்கும் அவளிடம் இருந்து தனது முகத்தில் புன்ன கை தான் தெரிய வருகிறது. அவள் சிறிது கொண்டே இவளது விரிந்து இருக்கு புண்டை யை எடுத்து கட்டடா அவள் படுக்க போட்டு கொண்டு தனது பெரிய பூல் எடுத்து விட்டது அத சுகம் தரும் ஒட்டடை யை நல்லநுழையும் போல சொருவு கிரான் இவன். அந்த ஹோட்டல் அறையில் அவளை போட்டு கட்டியில் ஒரு வாஷிங் மசினே குலுங்குவத\இ போல அவளை வைத்து குலுக்கி எடுத்துது விட்டடான் இவன். இவானது காம பசி யை இந்த வீடியோ வை பார்ப்பதில் இருந்து புரிய வருகிறது. இருந்தாலும் அவள் பல வித மாத கிசடொமெர் கலை இவளது வாழ்கையில் இவ பார்த்து இருந்தாலும் இவள்னை போல ஒக்கும் திறன் கொண்ட வனை இவள் இப்போது தான் முதல் முறை யாக பார்த்து இருக்கிறாள்..

எஹ்த்னா முறை அடித்தாலும் தபால் அடிக்கும் இவனது திறமை தான் இவளை மூடு ஈத ஈது வாக இருக்கிறது வந்த வுடனே இவள் என்னும் இவளை சப்ப கூட தோடங்க வில்லை அதற்க்கு வில்லையே இவள் தனது விளையாட்டை ஆரம்பித்து விட்டான். இதில் என்ன ஒரு சூவரசியம் என்றனு பார்த்தல் இவள் தனது புண்டை யை இந்தது ஹோட்டல் ரூமில் பகிர்த்து கொண்டு இருக்கும் பொது கூட தந்து வாயை சும்மா விடமால் அதையும் எடுத்து அவனுக்கு அலயொது முயததுடன் கூடிய சுகத்தை அனுபவித்து கொண்டு இருக்கிறாள். இதில் யறிந்து இவள் இப்படி பட்ட ஒரு அனுபவத்தை அனுபவிக்கிறாள் என்பது இந்த வீடியோ வை நீஎங்கள் காணுவதில் இருந்து உங்களுக்கே தெரிய வரும். இந்த ஹோட்டல் ரூமில் நடக்கும் இந்த அற்புத மான காஆம செக்ஸ் அனுபவாதை கண்டு மகிழ்து என் காம பெருக்கை அதி கரைத்து கொள்ளுங்கள். நச்சுனு இறக்கும் மல்லு பெண்கள் லைன் காம லீஎலைகள் கட்டியில் அவர்கள் ஆடை என்றி இருந்து அனுபவிக்கும் பொது தான் தெரிகிறது அவர்கள் இப்படி பட்ட திறமையை அவர்களுக்கு வுள்ள அடக்கி கொண்டு யொருக்கிரார்கள் என்பது. இவரக்ளை நம்மது பூளை வைத்து சந்தோஷ படுத்தி கொள்வது தான் நம்மது கடமை யாக இருந்து வருகிறது என்று என்றுமே. இந்த செக்ஸ் ராணி யை காணுங்கள்.

 

Comments