ஆராய்ச்சி படிப்பில் கூதி நக்கும் வீடியோ

Aratchi Padipil Koothi Nakkum Video

ஆராய்ச்சிப் படிப்பில் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நான் சேர்ந்த போது முதல் மூன்று மாதம் ஆராய்ச்சியின் அடிப்படைகளைப் பற்றியும், நோக்கத்தை பற்றி வகுப்பு எடுத்தார்கள். அதற்கு பிறகு தான் இரண்டு பேராட சேர்ந்து ஆராய்ச்சி குழுவை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

ஆனால் ஏற்கனவே அழகைப் பார்த்து அம்சத்தைப் பார்த்து பலரும் ஜோடி சேர்ந்து விட என்னை நம்ப பசங்க யாரும் திரும்பிக் கூட பார்க்க விருப்பம் இல்லை. நானும் தனியாவே சாதிக்கிறேன்டா என்று நினைத்த போது தான் ஆஸ்திரேலியாவின் ஆலன் நாம்ப ஜோடி சேருவோம்னு கூட சேர்ந்தான். அப்பவே நினைச்சேன். டேய் இவன் வெள்ளைத் தோழனோடு ஓருடல் ஈருயிராகி உங்களை வெறுப்பேத்துறேனு தான் இந்த கூதி நக்கும் வீடியோ போல் அவனோடு சுக ஜோடி ஆனேன். சும்மா சொல்லக் கூடாது அவ் வாயோழுக்கே அவனுக்கு அடிமை ஆனேன்.

Comments