காதலர்கள் பிறந்தநாளில் காம சுகம் தொகுப்பு

Kathalargal Piranthanalil Kama Sugam Thoguppu

காதலர்கள்கள் எப்போதும் கொண்டாட்ட மனநிலையில் தான் இருப்பார்கள். எந்த நாளையும் சொந்தக் கதை சோகக்கதை பேசி சோர்ந்து விட விரும்புவது இல்லை. துள்ளளோடும் துடிப்போடும் அந்த நாளை பயனுள்ளதாக மாற்றவே துடிப்பார்கள்.

அதில் ஒன்று காதலர்களின் பிறந்த நாள், யாராவது ஒருத்தரின் பிறந்த நாளாக இருந்தாலே போதும் அன்று இதோ இந்த காம சுகம் அனுபவிக்கும் ஜோடிகளில் காமத் தொகுப்பு ஒன்றே சாட்சியாகும்.

அன்று இருவரும் இன்பமாக கூடி உடல் தேவையை ஒன்று போல் பகிர்ந்து ஊம்பி விட்டு இதோ இப்படி உற்சாகமாய் முலை கூதியில் ஓழ் போட்டு மேலே ஏறி சுகம் அனுபவித்து கொண்டாடி தீர்ப்பார்கள். இதில் நான்கு ஜோடிகள் தங்களின் கொண்டாட்ட மனநிலையில் வித்தியாசமான காமத்தை அனுபவித்து நம்மையும் பரவசப் படுத்துகிறார்கள்.

Comments