பிட்டு படம் ஆன்டி யின் முதல் ராத்திரி அனுபவம்

Bittu Padam Aunty Yin Muthal Raatthiri Anubavam

முதல் ராத்திரி யில் தனது மனைவி இதற்க்கு முன்னாடியே அனுபவம் ஆக ஓப்பதை அனுபவிக்கும் கணவன் னுக்கு தெரியாது இவள் பிட்டு படங்களை பிச்சு உதறுவாள் என்று. அவளது காம பசி யை மொத மாக தீர்த்து கொள்ள அவளது புண்டை யை சொருகி விட்டு காய்யை கையில் பிடிக்க மல்லு படம் பார்ப்பது போல ஒத்து கொண்டு இருக்கிறான்.

Comments