மந்தைவெளி மாமாவோடு வீட்டு செக்ஸ் சுகம்

Manthaiveli Mamavodu Veetu Sex Sugam

 

அப்பாவோடு வேலை பார்க்கும் மந்தைவெளி மதன் மாமா எப்போது வீட்டிற்கு வந்தாலும் அப்பா இல்லாத நேரத்தில் தான் வருவார். அம்மாவோடு கடலை போடுவார்.

சில நேரம் அவர்கள் பேச்சுச் சத்தம் கொஞ்சல் கீச்சுத் சத்தமாக கேட்கும் போது அதற்காகவே காத்திருக்கும் நான் அவர்கள் அறைக்குள் எட்டிப் பார்த்தால், அம்மாவும், மதன் மாமாவும் அம்மணகுண்டியாக அசுக்கு புசுக்கு பண்ணுவார்கள்.

என் தோழி அவள் அப்பா அம்மா பண்ணுவதை பார்த்து அப்படி சொல்லியதால் அந்த மேட்டருக்கு எனக்கும் அப்படி அசுக்கு புசுக்கு என்றே சொல்லத் தோன்றுகிறது. அதற்கு பிறகு தோழி அப்பாவோடு பண்ணேன் நல்லா இருக்குடி என்று சொன்ன பிறகு தான் மாமாவோடு நானும் நெருக்கமானேன்.

அதற்கு பிறகு தான் மதன் மாமாவோடு வீட்டு செக்ஸ் சுகத்தில் சான்ஸ் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அசுக்கு புசுக்கு தான்.

Comments