மோகமூட்டி மூடேத்தும் முகமூடிகளின் செக்சு படம்

Mogamooti Moodethum Mugamoodigail Sex Padam

 

பொதுவாகவே கதைகளிலும். காட்சி ஊடகங்களிலும் கூட காமத்தை அனுபவிப்பது திடீரென மூடில் ஆணும், பெண்ணும் அந்த புறச்சூழலை மறந்து அணைத்துக் கொண்டு திக்கு முக்காடி திகிலில் உறவாடி திகைக்க வைப்பது போலவே உள்ளது.

ஆனால் முன்பு சினிமாக்களில் முதலிரவு காட்சிகள் அறையை அலங்கரித்து, மணப்பெண்ணை பால் செம்போடு முதலிரவு அறைக்குள் அனுப்பி, அவர்கள் உரையாடி, முத்தமிட்டு மணமகளை மணமகன் அணைத்து கட்டிலில் சாய்க்கும் போதே கரன்ட் கட் ஆனது போல் காட்சி மாறிவிடும்.

அதற்கு பிறகு உவமைக்கு ஏதாவது ஒரு அருவி பாய்வது போல் இயற்கையை இணைத்து இன்பமூட்டியதாக முடித்து விடுவார்கள். இந்த செக்சு படம் காட்சியிலும் இந்த ஜோடி அவசரமாக காம ஆராய்ச்சி கூடத்துக்குள் வந்து அவசரமாக ஆவேசத்துடன் ஓத்து, விந்து பொழிந்து வியப்பூட்டுகிறார்கள் இந்த மோகமேத்தும் முகமூடி ஜோடிகள்.

Comments