நெருக்கமாக முத்தமிடும் தமிழ் கார் கிஸ் வீடியோ

Nerukkamaaga Muthamidum Tamil Car Kiss Video

புதிதாக நான் வாங்கிய காரினை என்னுடைய காதளியிர்க்கு நான் காண்பிக்க வேண்டும் என்று விருப்பம் கொண்டு அவளை அழைத்து கொண்டு நான் எந்தன் காரினை சற்று தொலைவாக ஆட்கள் இல்லாத இடத்திற்கு நான் அழைத்து சென்று அங்கு அவளுக்கு எப்படி நான் முத்தத்தை கொடுத்து நான் இதமாக அவளுக்கு மூடு ஏற்றுகிறேன் என்று பாருங்கள்.

அப்பொழுது, அவளை நான் வாகனத்திற்கு உள்ளதையே வைத்து அவளது இதமான உதடுகள் மீது அவளை மூடு ஏற்றி எப்படி அவளுக்கு முத்தத்தை கொடுத்து இங்கு அவளது வாயில் இருக்கும் சாற்றினை நான் உரிந்து பார்க்கிறேன் என்று பாருங்கள்.

தொடர்ந்து ஐந்து நிமிடத்திற்கும் மேலாக நான் அவளது உதடுகளை மிகவும் விரும்பி அவளுக்கு நான் மூடு ஏற்றி முத்தத்தை கொடுத்தேன்.

Comments