நல்லா போட்டு தாக்க நளினி ஒரு நாட்டுக்கட்டை

Nalla Pottu Thakka Nalini Oru Nattukattai

 

பெண்கள் அழகின் அம்சமாக இருந்தாலும் காலம் மாற, மாற, பாலியல் பேதங்கள் சமூகத்தில் உடைக்கப்பட்டு பெண்களுக்கு அத்துனை அந்தஸ்தும் கிடைக்கப் பெற்று விட்டது. சிலருக்கு கிடைக்க வில்லை என்றால் அது அவர்கள் சார்ந்த குடும்ப சூழல், தன் முனைப்பு தான் காரணம். மற்றபடி தடை ஏதும் இல்லை.

ஆண்களை விட பெண்களுக்கு கற்பனை சக்தியும், மதிநுட்பமும் அதிகம். அவளிடம் அவர்களுக்கு புதிர்களை புரிய விடாமல் வைத்தே பழக்கி இருக்கிறோம். ஆனால் இப்போது சில புதிர்கள் பிடிபடும் போது அதற்கு விடை காண இதோ இந்த நாட்டுக்கட்டை வீடியோ போல் நளினி அக்கா வச்சு செய்கிறாள்.

காமப் புதிருக்கு விடை கிடைத்த பிறகு ககாமத்தில் நீ எனக்கு கீழே டா என்கிற நினைப்பு அவளுக்கு வந்தாலும் அதை அவள் முக நளினத்தில் மட்டுமே காண முடியும்.

 

 

Comments