சாமத்தில் சம்பந்திகளின் சல்லாப காம சுகம்

Samathil Samanthigalin Salaaba Kama Sugam

 

பிள்ளைகளை கட்டிக் கொடுத்து விட்டு வேவ்வேறு ஊரில் தனியாக இருந்த சம்பந்திகள் நாங்க. எனக்கு கணவர் இறந்து பல வருடங்கள் ஆனது போலவே சம்பந்திக்கும் மனைவி இல்லை.

எங்கள் பிள்ளைகளை சாதி மதம் பாராது லவ் பண்ணி எங்கள் முன வந்து நின்ற போது நாங்கள் இருவரும் பேசி முடிவுக்கு வருகிறோம் பொறுங்கள் என்றோம். அதே போல் என் சம்பந்தி கெளரவம் பாராமல் என்னைத் தேடி வந்தார்.

அப்போதே அவர் மேல் மரியாதை கலந்த அன்பு வர அவருக்காகவே நான் சம்மதிக்க எங்கள் பிள்ளைகள் கல்யாணம் நடந்து முடிந்தது. பிள்ளைகளை வேண்டுகோளை மறுத்து நாங்கள் தனித்தனியாக வாழ்ந்தாலும் அவ்வப்போது இப்படி காம சுகம் தேடி ஒரே வீட்டில் கூடி இரவில் சல்லாபித்து எங்களின் காமப்பசியை இந்த வயதிலும் தீர்த்துக் கொள்கிறோம்.

Comments