இங்கிலாந்த் ஸ்டைலில் ஒரு சூப்பர் செக்ஸ்

maankaaai pola irukkum ivalathu mulai

Tamil sex video

ஆகிறது. வைஜயந்தி தான் கணவன் சுரேஷை இரவு பகல் விதத்யாசம் இல்லாமல் ஒக்க சொல்லி அவன் கண்சியை தான் பூந்டையில் லிட்டார் கணக்கில் ரொப்பி கொண்டு இருக்கிறாள். சுமா வந்து கொஞ்ச நேரம் பேசிக்கொண்டு இருக்கும் போது சுரேஷ் வந்து விட்டான். இரவு டிபன் சாப்பிட்டுவிட்டு, சுமா படுத்த் விட்டாள். இரவு பாத் ரூம் போய் விட்டு வந்து படுக்கும்போது பக்கதது ரூமில் இருந்து முனகல் சதிதித்ம் கேட்டது. கொஞ்ச நேரத்த்க்கு பின் அந்த சதிதித்ம் அதிகமாக கேட்டது. தான் பெண் வைஜயந்தி பூந்டையில் கூடத் வாங்கி கொண்டு அந்த வழி பொறுக்க முடியாமல் தான் கடத்கிறாள் என்று புரிந்து கொள்ள சுமாவுக்கு அதிக நேரம் தேவைப்படவில்லை. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்த்க்கு பின் வைஜயந்தி காம வெறியில் பேசும் பேசும் மிக தெளிவாக கேட்டது. ஆறு வருடாதக்கு முன் தான் கணவன் இறந்தபின், சுமா தான் பூந்டைக்கு தீனி போதவே இல்லை. இப்போது பெண்ணின் பூண்டாய் அலரலை கேட்டு விட்டு, சும்மாவின் பூண்டாய் பூரித்த்த்து. கொப்பலித்திதாடு. இப்போதே அதுக்கு ஒரு பூல் தேவை பட்டது . சுமா பூழுக்கு எங்கே போவாள். நேற்று வரை சாதாரணமாக இருந்த சுமாவின் பூண்டாய் இப்போது அலைந்தது. பொறுக்க முடியாமல், சும்மா தான் விரல்கள் ரெந்தை உள்ளே விட்டு கூட்தி கொண்டு, தான் பெண்ணின் கூடத்ழை கற்பனை பண்ணி கொண்டு இருந்தால். அப்படியே விரல் ரெண்டையும் பூந்டைக்குள் விட்டுக்கொண்டு தூங்கிவிட்டாள்.

மறு நாள் காலை வைஜயந்தி நேற்று இரவு ஒன்றுமே நடக்காதது போல் சகஜமாக இருந்தால். அன்று பகல் பொழுது போனது. அன்று இரவும் வைஜயந்தியின் சதிதித்ம் கேட்டது. இன்று அவள் கடத்வது முக துல்லியமாக கேட்டது.ஐயோ சுரேஷ் பொறாது. இன்னும் கூடத். இந்த வைஜயந்தியின் பூந்டையை பாரு. எப்படி உன் பூளை முதலை விழுங்குவதை போல விழுங்குகிறது. சீக்கிரம் கூடத். ஐயோ. போறது இன்னும் கூடத்டா சுரேஷ். என் பூண்டாய் அடி வரை போகும்படி கூடத் என்று கட்திக்கொண்டே ஒத்த்துக்கொண்டு இருந்தால். சுரேஷ் என்னடா ஒக்கரே. இன்னும் பழம் கொண்டு கூடத்டா. அம்மா. என் பூந்டையில் உன் பூல் இருபததி நாலு மணி நேரமும் இருக்கணும் சுரேஷ்.

இந்த காம வெறி பேச்சை கேட்ட சுமாவின் பூண்டாய் சும்மாவா இருக்கும். பண் போல ஒப்பியது .காம நீரில் ஜொலிதத்த்து. முன்னேற்பாடாக சுமா எடுத்த் வைத்தது இருந்த அந்த பெரிய கேரடத்தை எடுத்த் தான் .கூத்தியில் முடிந்த மட்டும் கூட்தி கொண்டாள். சுமா கூட்திய கூட்தில் அவள் பூண்டாய் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஜூசை கொட்டியது.என்ன கொடுமை. அடுத்த் ரூமில் பெண் பூந்டையில் பூலால் கூடத் வாங்கிக்கொண்டு கடத்கிறாள். பக்கதது ரூமில்அம்மா பூண்டாய் அரிப்பு தாங்க முடியாமல் கேரத்தால் தான் பூந்டையை தானே கூட்தி கொண்டு இருக்கிறாள். இருமுறை ஜூசை கொட்டியதும், தான் பூந்டையில் இருந்த கேரடத்தை வெளியே எடுத்த் விட்டு, மறு நாள் எங்கே தான் பெண் கண்டுபிடித்த்து விடுவாளோ என்று அஞ்சி தான் பூண்டாய் ஜூசால் நனைந்த அந்த கேரடத்தை சுமா கடித்தித்து தின்று விட்டாள்.

Comments