வீட்டு செக்ஸ் சுகத்தில் வித்யாவும் வினோவும்

Veetu Sex Sugathil Vidyavum Vinovum

 

பல கோடி ஆண்டுகளாக பூமியில் மழை வெயில் பனியில் மண்ணில் பல தாது பொருட்கள் சேர்ந்து மெல்ல மெல்ல பல நூற்றாண்டுகளாக குலைந்து, குழம்பாகி அதில் மின்னல் வெட்டி பிறகு மெல்ல மெல்ல உயர் செல்கள் தப்பு தப்பாக தோன்றி சிதைந்து, அவளைகள் மீண்டும் இணைந்து.

பெருகி அதற்கு பிறகு முதல் உயிரினம் தோன்றியதாம். அதற்கு பிறகு இரண்டு ஆண் பெண் சாதிகளை திருமண பந்தத்தில் இணைத்து வாரிசை உருவாக்க நம் மரபில் சாந்தி முகூர்ந்த சாஸ்திரங்களை,முதல் இரவு லீலைகளுக்கு நாள் குறித்தாலும் அதெல்லாம நிஜ காம சாஸ்திரம் ஆகி விட முடியாது.

இதோ இவர்கள் என்ன உறவோ வீட்டு செக்ஸ் சுகத்தில் கட்டாந்தரையில் காம சாஸ்திரம் கற்றுக் கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

Comments