வினோத்தும் வித்யாவும் விரசமூட்டும் வீட்டு செக்ஸ்

Vinothum Vidyavum Virasamootum Veetu Sex

வினோத்தும் நானும் அக்கம் பக்கத்து வீடுகளில் இருந்தாலும் பள்ளி பருவத்தில இருந்தே சேர்ந்து படித்து வேவ்வேறு துறையில் வேலை பார்த்து வருகிறோம். திருமணம் ஆன பிறகும் எங்கள் நட்புத் தொடர்ந்தது.

இப்போது அருகருகே இருந்தாலும் முன்பு பகிராத சில தனிப்பட ஆசைகளை, குடும்ப கதைகளை பகிர்ந்த போது இருவருக்குமே அது சுகமாகவும் வேறு ஒரு வகை தேடலையும் உருவாக்கியது. முன்பு தைரியமாக சந்தித்து பேசினாலும், இப்போது திருமணத்திற்கு பிறகு அந்த வாய்ப்பு இல்லை என்பதால் பக்கத்து வீடுகள் தான் என்றாலும் போனில் தான் அதிகமாக பேசி பரவச மூடில் வீட்டில் கிடைத்த தனிமை வாய்ப்பில் வினோவை என் வீட்டுக்கு அழைத்து இதோ இப்படி வீட்டு செக்ஸ் சுகத்தை காமத்தையும் குறைவில்லாமல் அனுபவித்து வருகிறேன். நம்பிக்கை தான் தேக கூடலையும் தீர்மானிக்கிறது.

Comments