காந்தம் மாதிரி அவளை பார்த்து ஈர்ப்பு வருகிறது


போரும்த உன் பசி வேலை. உன் பூல் எங்கே இருக்கு எங்கற்டை கூட மறந்து விட்டியே. பசியை சப்பராதது போரும். உன் சம்ஞை எஜுதது அதீத. அவுங்க பேசின பேச்சு எனக்கு இன்னும் வெறியை ஏத்தி விட்டது. நான் அவங்க பசியை நான்ற பிடித்திக்கொண்டு என் பூளை கொஞ்சம் வெளியே எஜுதது திரும்பவும் அவங்க பூண்டாய் குள்ளே விட்டு ஒக்க ஆரம்பிச்சேன். சுமார் 10 குத்ததல்லுக்கு பின், நான் ஸ்பீதை கூடினேன். சரியான க்ரிப் இல்லாததால், நான் அவங் பசியை விட்டு விட்டு அவங்க இடுப்பை நந்தராக பிடித்து கொண்டு அவங்களே வெறி வந்தவன் போல ஒக்க தொடங்கினேன். நான் குத்தும்போது, அவங்க முணகினங்க. அவங்க பசி ரெண்டும் சும்மா தூண்டணக்க துண்தகண்ணண்னு ட்யாந்ஸ் அடிச்சு. அப்போதும் கூட் சுபெர நினது. இது மாதிரி சுமார் 7 ம்ட்ஸ் ஓதப்ின், என் பொதி ஸ்டிஃப் அச்சு. எனக்கு காஞ்சி வரும் போல ஈர்ந்தது. இதுக்கு முன்னாலேயே, மாதம் பூண்டாய் ரெண்டு தடவை ஜுசெஅய் வெளியே கொண்டு வந்து கொட்டியது. அவங்க பூண்டாய் ஜூஸ் வாஜிந்து தரைஇல் கொட்டியது. நான் கூத்த கூத்த மாதிரம் சுபெர எஂஜாய் பண்ணினங்க. அவங்க சொன்னாங்க, ஏய் ராஜ் இன்னும் கோங்கம் நெரம் பொறுத்துக்காட உன் காஞ்சியை. நான் இந்து மாதிரி ஒதாதே இல்லை. இன்னும் கொஞ்சம் ஓதுவிட்டு அப்போறம் உன் காஞ்சியை வீடு. இப்பவே உனக்கு வரும் போல இருந்தால், கூத்தே. சும்மா உன் பூளை என் பூந்தைக்குழே ஊர போட்டு வீடு. நீ கொஞ்சம் என் முளையை அமுக்கி விடுன்னாங்க. நானும் அவ்வாறே அவங்க பசியை அமுக்க்ினேன் பின்னேர் சப்பினேன். இப்படி சைய்தாஹல், மாதம் மூன்றாம் முறையாக, பூண்டாய் ஜுசெஅய் கொட்டினங்க. என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை. ஆவ்ங்கக பாய்சதுிலிரெந்து கையை எடுத்து விட்டு, அவங்க இடுப்பை கெட்டிய பிடித்துக்கொண்டு, என் சகித்தி எல்லாம் சேர்த்து, அவங்களை ஒத்ேன். சுமார் 10 கூத்து குத்தி இருப்பேன். எனக்கு வரும் போல இருந்தது. அவங்க பூண்டாய் ஜூஸ் ஜாஸ்தியாக போனதால், குத்தும்போது, என் பூல் வஜுக்கி கொண்டு வெளியே வந்து விட்டது. அதை உண்தனே அவங்க பூந்தைக்குள்ளே சொருகர்த்தூக்கு முன்னாலேயே எனக்கு தண்ணி வர ஆரம்பித்து விட்டது. என் பூளை கையில் பிடித்துக்கொண்டு, உருவி, என் காஞ்சியை அவங்க பூண்டாய் மேலே பீசினேன். நான் பீசியே ஸ்பீட்லே, கொஞ்சம் காஞ்சி அவங்க பசி காம்புமேழே போய் தெளித்து. மடக்கு ஒரே சந்தோஷம். அப்போறம் நான் என் பூளை கஜுவி கொண்டு விட்டு வந்து விட்டேன். சமயம் கிடைக்கும் போது எல்லாம், நான் மதத்தை விட விட்மன பொஸிஶநல் வச்சு ஒத்து கொண்டு இருந்தேன். என் பூழுக்கு மயங்கி, பயந்து, மாதம் என்னை கொலீஜியல் ஒன்றும் சொல்லுவதில்லை.

அவள் மூலையில் இருந்து பால்கர்ரைகள் பீசியதிட்தஹான. வெளிவந்த அந்த வெள்ளை திரவம், என் தண்டில் படுமாறு குறிபார்திதஹு, மாலத்தியின் முளைகளை பிழிந்தீன். என் கருப்பு லிங்கதிதூக்கு மாலத்தியின் வெண்ணிற முலைப்பாலால் பாழாபிஷீகம் நடதிதிஹீநீன்.

Comments