கருப்பாக இருந்தாலும் பரவலா நான் பார்த்துக்குறேன்

கருப்பாக இருந்தாலும் பரவலா நான் பார்த்துக்குறேன்
கருப்பாக இருந்தாலும் பரவலா நான் பார்த்துக்குறேன்

Karupaaga irunthaalum paravaillai naan eduthu vaaiyil viathu kolkiren

சீதாதீ என் பூந்டைய நம்பி ரெண்டு பியர் இருக்காங்க எங்க எனக்கு வெறியதிகமாக நான் அப்படியீ எழுந்து அவளையும் தூக்கிட்டீண். அவளும் தாண்டு கால் போடிதுக்க நான் அவள் குந்திகளை பிடிச்சித்து இடுப்பை மட்தும் தூக்கி தூக்கி அடிசித்தீ சமயலறைக்கு செல்ல அவனுக ரெண்டு பீறும் அம்மனத்துடான்சா.ப்பாடு செய்தீட்டீ எங்களை பாதித்ஹு அதிசயிக்க நான் அவளை கீஸிசிறுந்த இடதிதிஹிலிருந்து தள்ளி சிலாப் கால் மீளீ உக்கார சொல்ல அவள் காலை விரிசித்தீ உக்காந்துக்க நான் அவள் முளைகளை கசக்கிடடீ சுன்னியை தூக்கி தூக்கி அடீசீன். அவளும் என் இடிகளுக்கு தாங்கிக்க நான் ரெண்டு நிமிஷம் கூதிதஹிட்து.

தன்ணியை அவள் தொப்புள் மீளீ தெலிச்சித்து அவள் பக்கத்திலீயீ சிலாப் கால் மீளீ உக்காந்தீன். அவள் ஆப்பிள் முளைகளை சப்ப சூரீஷ் தூக்கிய சுன்னியுடன் வந்து அவள் காலை விரிச்சு ஓங்கி ஓங்கி அவள் பூந்டைக்குள் சொருகினான். அவள் என் சுன்னியை கூதித்ஹிய குதித்ஹுகளையீ வலிக்குமெங்க சூரீஷீம் வந்த வீக்ககதிதஹில் ஓங்கி ஓங்கி கூதித்ஹ அவள் கதறினாள். ஆனா அவள் சாதித்ஹம் வெளியீ கீட்க வாய்ப்பீ இல்லை. அவன் அவள் முளைக்ளில் ஒன்றை கசக்க நான் இன்னொன்றை சப்பினீன். பின் அவனும் தன்ணியை காக்க பின்ணீயீ ரமீஷ் வந்தான்.

என் தங்கை ராணியின் காம வீதனைகளை கீட்க அவளின் அழகிய காம்புகளை நைததியைத் தடவி கண்டுபிடிச்சு ரெண்டு விரலால் அவள் காம்புகளை கில்லா விளையாட அவளிடமிருந்து ஸ்சாா வேன ஒரீ காம முனக்ழ்களாக இருந்தன. டீவீ ஓடியதால் அவள் சாதித்ஹம் வெளியீ கீட்க வாய்ப்பில்லை. மெல்ல அவள் காம்புகளை கில்ளிவிட அவளிடமிருந்து இன்ப முனக்ழ்கள் காதை வருடின. மெல்ல அவளின் கன்னங்களில் உதடுகளால் வருட அண்ணன் தங்கை என்பதை மறந்து ரொம்ப நீராம் ஆகியிருந்தது. அவள் கன்னங்களில் முதிததமிட்திதிது அவள் கழுதிதஹு நேர்ரி என மாறி அவளின் உதட்தைய் ஆடீன்தீன். ராணியின் கண்கள் என் கண்ணில் ஆழாமாப் போக நான் அவளின் காம்புகளை வருடிடுதீறுந்தீன்.

அவள் முனகல் அதிகமாக அவளின் கை எந்தன் லுங்கியை வருதியாது. என் புதைட்தஹ சுன்னியை அவளின் கை பட்தததும் ஷாக்கதிசமாதிரி ஆகா நான் அவளைவிட்து விளாக்கினீன். அவள் எந்தன் காலடியில் அமர நான் சோபாவில் இருந்தீன். என் பணியனை கலட்டி நிற்க அவள் என் லுங்கிய கலட்திநாள். என் ஜாத்தி புதைத்திருக்க அவள் என் ஜாத்திய விளக்கினாள். அவளிடமிருந்து ஒரு பெரிய வியப்பு அவள் கண்ணில் என் ஆயுதம் பட்தததும் அவள் கண்கள் விரிந்தன. மெல்ல அவள் என் ஆடிக் கொத்டைகளை வருட அவளின் வருதலில் ஏந்ஶுந்நி மீளும் எழுந்திரிக்க அவள் என் சுன்னியின் முன் தொலை விளக்கினாள். சிகப்பு கலரில் சுன்ணி மோட்டு பலபளக்க அவள் தலைய மெல்ல குனிந்து என் மொட்தின் முதிததமிட என்னை ஆய்ச் தண்ணீரில் தள்ளிய மாதிரி இருந்தது. நான் அவளையீ பாக்க அவள் என் காலடியில் மண்தியிதிது என் சுன்ணி தொலை திருகி மெல்ல மொட்தா நக்க ஆரம்பிக்க எனக்கு உடம்பெல்லாம் ஷாக்கதிச்ச மாதிரி இருந்தது. அவள் உததிதில் என் சுன்ணி பட்தததும் ஒரீ ஆனந்தம்.அவள் என் சுன்னியை மெல்ல ஆட்கொண்டாள். அவள் நாக்குவதை நிறுதிதஹிட்து மெல்ல சுன்னியை வாயினீல் விட்டு உம்ப ஆரம்பிக்க என்னால் அவள் வாய்க்குள் என் சுன்ணி நுழைவத்தை அழகாக பாக்கமுதிந்தது. அப்படியீ மெல்ல சுன்ணி நுழைய அவள் உம்பினால். அவள் வாய்க்குள் என் சுன்ணி போய் வர அவளின் உதடுகள் என்னை துடிக்க வைய்ட்த்ஹான. 2 நிமிடம் அவளிடமிருந்து மெல்ல விலக்கி அவள் தொலை பிடிச்சு நான் உக்காந்திருந்த இடதிதிஹில் அவளை அமர வைய்தித்ஹு அவள் காலடியில் முதிதியிட்தீண். ஒரு பெண் முன்னால் அம்மானமாக இருப்பது அதுவீ முதல் முறை அதுவும் என் தங்கை முன்னால்.

னுப்பியவர் காமக்Kஅத்ஹை ராஜா இந்தக் கதையின் முந்தைய பகுதிகளைப் படிக்க கிளீ சொடுக்குங்கள் பகுதி-1 பகுதி-2 நாங்க ரெண்டு பீறும் உக்கார ரமீஷ் கற்பகதிதஹின் பூந்டைக்கிள் ஓங்கி ஓங்கி கூதிதஹிடுதிறுந்தான். அவன் குதித்ஹுகள் அவள் அடி வயிரை சென்று தாக்கியத்ால் அவள் சுகதிதிஹால் முநக அவனும் அவள் பூண்டாய் மீளீயீ தண்ணிய பீய்ச்ீட்து என் கீட்டீ வந்து உக்காந்தான். ஆனாலும் நாங்க எப்ப தீரச் கலட்திநோம்னீ தெரியலை அம்மானமா உக்காந்திருக்க கற்பகம் அதீ சோபாவில் உக்காந்து ஜாத்டியால் ரமீஷ் சாமானின் தீர்த்ாட்தஹைய் தொடடச்சித்து உக்காந்திருந்தால். நான் கற்பகம் இன்கீ இப்படி ஆட்டம் பொதுறியீ காலீஜ்ல எப்படி குடும்ப பெண் மாதிரி இழுதிதஹு மூடிதடிறுக்கீ பின்ணீ அங்கீயும் உங்களுடன் படுக்கவா முடியும். எனக்கு உண்மையிலீயீ உன் மீள் ஆசையிருந்துச்சு ஆனா எப்டி உன்னை அடையறத்துணுததான் தெரியலை அதான் இப்ப முடிசித்தீயீ நம்ப கிளாஸ்ல எதிதஹதன பியர் உன்னை நினச்சி காதலிக்கறாங்க தெரியுமா நமக்கு காதலெல்லாம் ஆகாது உடநீ சூரீஷ் ஒள்தான் ஆகுமா எங்க அனைவரும் சிரிச்ிதோம். மணி கிட்தத்ட்த 1 ஆகி விட ரமீஷீம் சூரீஷீம் சமைக்க ஆரம்பிசாங்க. நான் அவர்களை பாதித்ஹு வியந்தீன். இவர்களுக்கு சமைக்கவெல்லாம் தெரியுமாயேன நானும் அவர்களுக்கு உதவியா போகலாம் என்கையில் கற்பகம் என்னை ததுதித்ஹு நீ வாடா அவங்க சமைக்கட்தும் எங்க அவனுக ரெண்டு பீறும் என்னை பாதித்ஹு அனுபவி ராஜா அனுபவி என்றார்கள்.

அவர்கள் சமையலறை போக நாங்க ரெண்டு பீறும் பெடறூமுக்குள் போனோம். அதுவும் கற்பகம் என் சுன்னியை கையில் பிடிச்சு இழுதிதஹிட்து போனால். நான் அவள் கூண்டியையீ பாக்க அது ரெண்டும் சின்னதா அழகா ஆடிச்சு. நாங்க பெடறூம் போனதும் கற்பகம் நானொண்ணு சொன்னா தப்பா நினைக்க மாதிடீயீ- அவள் பேட்தில் உக்காந்தீத்து சொல்லு எங்க நான் அவள் எதிரீ நின்றிட்டு உண்மையா சொல்லணும்னா நானும் உன்னை காதாலிீசீன் என்றீன் அவள் சிரிச்திட்தாள். நான் அவளையீ பாக்க அவள் ராகுள் காதாலிிச்சா என்ன பண்ணுவீங்க ஈதீனும் பார்கிலா பீசில உக்காந்துட்டு கண்டாயிதாதிதிஹுல கைய விட்டு நொந்துவாங்க. அப்பறம் சுகம் தீந்தத்துக்காப்பறம் கலட்டி விட்துதிது போயிடூவாங்க. இங்கப்பாரு ராகுள் உலகதிதஹில் 100 க்கு ஈதோ 7 8 சதவீதம்தான் உண்மையான காதல் இருக்கு எனக்கு அப்படி உண்மையான காதலை தீடியாலைய ஆசையில்லை. நம்ம வாழும் போது மாதிததவங்களையும் சந்தோஷப்பதுதித்ஹி வாளனும் நாமும் சந்தோஷமாக இருக்கணும். அவ்ளோதான் என்றாள். நான் அவளையீ பாக்க அவள் என்னை பாதித்ஹு சிரிசால். பின் அவள் என்னை பாதித்ஹு ராகுள் நீ வீணும்னா நல்ல பெண்ணா பாதித்ஹு காதலி நான் வீந்டும்நா உனக்காக அவளிடம் பீசரீன். ஆனா அதுக்காப்பறமும் என்னுடன் படுக்கணும். இப்பவா அப்பறம் அதெல்லாம் பீசலாம் என்றாள். நானும் அவளிடம் நெருங்க அவள் கதிதிலில் படுதித்ஹுட்டு கால்களை கிளீ தொங்க போட்து கால்களை விரிச்சு வெச்சுக்க அவள் பூண்டாய் தெளிவா தெரிந்தது. நான் அவள் காலடியில் மண்தியிதிது அவள் பருப்பில் முதிததமிட அது நிமிர்ந்தது. நான் அவள் பருப்பைய்யீ நாக்கால் நக்க அது மெல்ல நிமிண்டது. அவளிடமிருந்து முனகல் அதிகமா வர நான் அவள் பருப்பை கடிச்சு இழுக்க துள்ளினால். பின் மீண்டும் அவள் பூந்டையை ரெண்டு விரலால் விரிச்சு அவள் உள்புற சதைகளை நக்க அவள் சுகதிதிஹால் நெளிந்தால். அவள் துடைகள் நடுங்க நான் அவள் பூந்டையை நக்கி மீண்டும் அவள் பூந்டையிலிருந்து ஒழுகிய தீனை நக்கி குடிதிதஹீன்.

அவள் முனாக்ித்தீ இருக்க நான் அவள் மீள் படர்ந்து அவள் முகமெங்கும் முதித்த மாலை பொழிந்தீத்து அவளின் உததிதில் கடிசித்தீ அவள் பூண்டாய் துவாரதிதஹில் மெல்லயிடிக்க சுன்ணி வழுக்கிக் கொண்டூ உள்ளீ போனது. ர் ர் நான் அவள் உதடுகளை கவ்விக்கொண்டீ அவள் பூந்டைக்குள் இடுப்பை ஆதிடி ஆதிதீ சுன்னியை விட்தெதுக்க அவள் சுகம் தாங்காமல் முணக்ினாள். நான் உடநீ கற்பகம் நீ சொன்னதுதான் சரி ஸ்ஷா.. நான்.. ச் யாரை கல்யாணம் பண்ணினாளும் உன்னை எப்ப வீண்துமானாலும் ஒக்க வந்திருவீண்தி. உன் பூந்டைய நான் மறக்கமாட்தீண். என் கற்பகதிதஹின் பூந்டைய கிளிக்காம விட மாட்தீண். என வீக்கமாக இடுப்பை தூக்கி தூக்கி கூதித்ஹ அவள் பூந்டையை தூக்கி காததி குதித்ஹு வாங்கிட்டு தீய் அப்படி ஈதாவது கிளிச்..ஸ்ஷியா.. சீதாதீ என் பூந்டைய நம்பி ரெண்டு பியர் இருக்காங்க எங்க எனக்கு வெறியதிகமாக நான் அப்படியீ எழுந்து அவளையும் தூக்கிட்டீண். அவளும் தாண்டு கால் போடிதுக்க நான் அவள் குந்திகளை பிடிச்சித்து இடுப்பை மட்தும் தூக்கி தூக்கி அடிசித்தீ சமயலறைக்கு செல்ல அவனுக ரெண்டு பீறும் அம்மனத்துடான் சாப்பாடு செய்தீட்டீ எங்களை பாதித்ஹு அதிசயிக்க நான் அவளை கீஸிசிறுந்த இடதிதிஹிலிருந்து தள்ளி சிலாப் கால் மீளீ உக்கார சொல்ல அவள் காலை விரிசித்தீ உக்காந்துக்க நான் அவள் முளைகளை கசக்கிடடீ சுன்னியை தூக்கி தூக்கி அடீசீன். அவளும் என் இடிகளுக்கு தாங்கிக்க நான் ரெண்டு நிமிஷம் கூதிதஹிட்து தன்ணியை அவள் தொப்புள் மீளீ தெலிச்சித்து அவள் பக்கத்திலீயீ சிலாப் கால் மீளீ உக்காந்தீன். அவள் ஆப்பிள் முளைகளை சப்ப சூரீஷ் தூக்கிய சுன்னியுடன் வந்து அவள் காலை விரிச்சு ஓங்கி ஓங்கி அவள் பூந்டைக்குள் சொருகினான். அவள் என் சுன்னியை கூதித்ஹிய குதித்ஹுகளையீ வலிக்குமெங்க சூரீஷீம் வந்த வீக்ககதிதஹில் ஓங்கி ஓங்கி கூதித்ஹ அவள் கதறினாள். ஆனா அவள் சாதித்ஹம் வெளியீ கீட்க வாய்ப்பீ இல்லை. அவன் அவள் முளைக்ளில் ஒன்றை கசக்க நான் இன்னொன்றை சப்பினீன். பின் அவனும் தன்ணியை காக்க பின்ணீயீ ரமீஷ் வந்தான்.

கொடுக்க ரமீஷ் வீத்துக்கு சனிக்கிழமை வந்தால். அன்று தான் என்ன நடந்திருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியுமல்லவா- நாங்கள் இப்படியீ யோசிச்சு பாக்க அவள கல்யாணம் முடிந்து இன்று கல்யாண மண்டப்ாதிதஹில் இருக்கோம். அவளும் கல்யாண கோலதித்ஹில் தீவதை போல மின்ணிதிதிறுந்தால். உண்மையில் அவள் அழகை பாக்க எங்களுக்கு சுன்ணி தூக்கிக்க அவளுக்கு ஒரு பெடறூம் லைட் மாதிரி ஓர் கிஃப் வாங்கிவாந்திருந்தோம். அதை அவளிடம் கொடுக்க அவளை நாங்க தனியா வரச் சொன்னோம். அவளும் சரியேன மணப்பெண் அறைக்கு வரீன் எங்க நாங்க முதல் உள் நுழைந்தோம்.

Comments