காலேஜ் தோழிகளுடன் கட்டில் பகிர்ந்த படங்கள்

College Tholigaludan Katttil Pakirntha Padangal

நான் காலேஜ் யில் இருக்கும் பொழுது மாதத்திற்கு ஒரு முறை யாவது நான் என்னுடைய தோழி ஒருத்தி யையாவது நான் பிடித்து என்னுடைய ரூமில் வைத்து நான் ஒத்து விடுவேன். அப்போது ஒவொரு பெண்ணும் அவளது மூடின உச்ச கட்டத்தில் இருக்கும் பொழுது எடுத்து ஆபாச புகை படம் தான் இவை.

Comments