புனே கல்லூரி ஆசிரியர் செக்ஸ் வீடியோ

Pune Kalloori Asiriyar Sex Video

 

அப்பாவுக்கு என்னை எம்பிஏ படிக்க வைக்க வேண்டும் என்று முன்னரே ஆசை. அவர் பெரிய நிறுவனத்தில் மிகப் பெரிய பொறுப்பில் இருந்ததால் அப்படி ஒரு கனவு. மேலும் அவரோட நண்பர் புனே கல்லூரியில் பேராசிரியராக இருந்தார் என்பதால் என்னையும் விடுமுறைகளில் அடிக்கடி லீவுக்கு புனேக்கு கூட்டிச் சென்று அவரிடம் ஆலோசனை பெற வைப்பார்.

அங்கிளும் எங்கள் வீட்டிற்கு குடும்பத்தோடு வந்து தங்குவார். அப்படி தான் அப்பா ஆசைப்படி அவர் லட்சியத்தை நிறைவேற்ற புனேக்கு சென்று அங்கிள் வீட்டில் தங்கி படித்தேன்.

அப்போது அங்கிளுக்கும் எனக்கும் ஒரு வித லவ் உருவாக அடிக்கடி தனிமையில் இந்த ஆசிரியர் செக்ஸ் வீடியோ போல் சுகம் அனுபவித்து மகிழ்கிறோம். எல்லா வகையும் அங்கிள் எனக்கு குரு தான்.

Comments