காலை எழுந்த உடன் இவள் பூல் உம்புகிறாள்

Kaalai Eluntha Udan Ival Pool Umbukiraal

நம்ம எல்லாம் காலை எழுந்த உடன் நாம் பல்லை தான் விளக்கி கொண்டு இருப்போம் ஆனால் இங்கே இந்த மங்கை அவளது கணவனின் பூலை பிடித்து கொண்டு அவள் உம்புகிறாள். காலை உடனே இப்படி இருந்தால் அவளது காம மோகம் இரவு ஆனால் இன்னும் என்ன வெல்லாம் அவள் செய்வாள் என்று பாருங்கள்.

Comments