பாண்டிச்சேரி கல்லூரி சுகன்யா நிர்வாண முலை படங்கள்

Pondicherry kalluri pathumai suganya nirvaana mulaiyai kanbikiraal

பாண்டிச்சேரி கல்லூரி மாணவி சுகன்யா

பாண்டிச்சேரி கல்லூரி மாணவி சுகன்யா செஸ்யாக செல்பி புகை படம் எடுக்கிறாள். இவள் செஸ்யான ட்ஷிர்ட் அணிந்து இருக்கிறாள் அது மட்டும் இல்லாமல் இவளின் செஸ்யான முலை பிளவை பார்க்கும் பொழுது இவளின் இளமையை அனுப வைக்க தோன்றுகிறது.

பதுமை ட்ஷிர்ட் அணிந்து இருக்கிறாள்

இவள் முலையை பார்க்கும் பொழுது அது பெரிதாக பழுது இருப்பது போன்று இருக்கிறது, அது மட்டும் இல்லாமல் இவளின் முலையில் நிறைய பெயர்கள் வாய் வைத்து சப்பி பால் குடித்து இருப்பார்கள் என்று தோன்றுகிறது. இவள் பெரிய முலையை பரவல் தூக்கி வைத்து செஸ்யாக பெரிதாக காண்பிக்கிறாள்.

கவர்ச்சியான கருப்பு ப்ரா

பதுமை காதலன் சுண்ணியை விறைக்க வைக்க அவளின் செஸ்யான முலை மீது அணிந்து இருக்கும் கருப்பு ப்ராவை காண்பிக்கிறாள். இந்த ப்ராவில் இவளின் முலை சிறிதாக இருப்பது போன்று தான் தெரிகிறது. ஆனால் நாம் அப்படி தான் தப்பு கணக்கு போட்டு இருக்கிறோம் பெண்களுக்கு எப்பொழுதுமே முலை பெரிதாகவே இருக்கும்.

முலை மீது பாவாடை

ப்ராவை கயட்டி நிர்வாண முலை மீது பாவாடை அணிந்து இருக்கிறாள், இவள் முலை மீது இருக்கும் பாவாடை எப்பொழுது கையாளும் என்று ஆசையாக இருக்கிறது. இவள் முலையை பாருங்கள் எப்படி இளமையாக செஸ்யாக இருக்கிறது என்று, உண்மையில் இவள் செக்ஸியாக போஸ் கொடுக்கிறாள்.

பழுது தொங்கும் முலை

நான் சொல்லியது போல இவளின் முலை பெரிதாக பழுது தொங்குவதை பாருங்கள், இவளின் காமமான முலை நிறைய ஆண்கள் சப்பி சப்பி பெரிதாக பழுது தொங்குகிறது. பதுமை இந்த வயதிலே ஆண்கள் என்னை பார்த்து கவர வென்றும் என்று முலையை தினமும் அழுத்தி பெரிதாக வளர்த்து வைத்து இருக்கிறாள்.

மாம் பழ முலை

இப்பொழுது என் முலை சைஸ் பாருங்கள், பெரிதாக இருக்கிறதா, என் முலை உங்களுக்கு பிடித்து இருக்கிறதா என்று கேட்கிறாள். உண்மையில் இவளின் முலை பெரிதாக பழுத்து இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இவளின் முலை வேலையாக செஸ்யாக இருக்கிறது இவள் முலை மீது படுத்து செஸ்யாக இவளை ஓக்கலாம்.

செக்ஸியான நிர்வாண முலை

இந்த காம பெனின் உதடை பாருங்கள், சுண்ணியை செஸ்யாக சப்பி உரிந்து ஊம்புவாள் என்று பார்த்தாலே தெரிகிறது. இவள் மது போதில் காதலனுடன் இருக்கிறாள் அது மட்டும் இல்லாமல் இவளின் முலை செஸ்யாக பழுது இருக்கிறது. இந்த பெண் நான் உன் சுண்ணியை சப்பி உம்படுமா என்று கேட்கிறாள்.

Comments