நல்ல கட்டிலா என்று எப்படி சோதனை செய்து வாங்குவது | காம கொடூரம்

Watch This Video to Know How to Buy A Good Bed Hardcore Doggy Sex Tamil Aabasa Padam

Hardcore Tamil Soothu Sex

கடையிர்க்கு வாங்கல் ஒரு கட்டில் வாங்க வேண்டு என்று சொல்லி என்னுடைய காதலி கடையிர்க்கு அழைத்து சென்றால். அங்கே சென்றது அப்பறம் இது நல்ல கட்டிலா என்று சந்தேகம் வந்தது?. உடனே நான் என்னுடைய காதலியை அதில் நான் படுக்க வைத்து அவளது குண்டியின் உள்ளே எடுத்து என்னுடடைய தடியை எடுத்து விட்டு நல்ல ஒத்து தள்ளினேன். நீங்கள் இது மாதிரி கட்டில் வாங்கி இருக்குறீர்களா?

Comments