நாடு கிட்டை யின் வாயில் என் பூல் சிக்கிகிடசு

Naattu kaatiyil vaaiyl enathu pool poi sikkikidachu

koothi pool vettai

சில ஊரில் இருக்கும் பசங்கள் தனது காம இன்பத்தை பெற விரும்பி கொண்டு என்ன பண்ணுவது என்று தெரியாமல். முதலில் பல பெண்களில் முலை பின்னாடி யாக அழைத்து தெரிந்து கொடன்னு வருகிறார்கள். அனால் அப்படி எலாம் திரிந்து கொண்டு இருந்து. கலைசியில் பெண்கள் கிடைக்க வில்லை. அந்த மாதிரி யான சமயத்தில் அவர்கள் என்ன செய்வது. தனது பக்கத்தில் இருக்கும் நண்பனும் அதே அளவிற்கு கைது பொய் இருக்கும் அரிப்பு இருப்பதால். தங்களது புண்டை யை வைத்து இப்படி யாவது அவர்களது அரிப்பை போக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று அவலர்கள் எவளவு பாடு பட்டு வருகிறார்கள். இறுதியில் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவை தான் எடுத்து விடும் சூழ்நிலை ஆகி விடுகிறது.

அந்த மாதிரி யான ஒரு சொஊநிலை யை தான் நீஎங்கள் இந்த வீடியோ வில் காணுங்கள். இங்கு இரண்டு பசங்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இரண்டு பெயருக்கும் எதாவது ஒரு சூது ஓட்டையில் விட்டு சொருவ வேண்டும். இப்போது அவர்கள் இருக்கும் இந்த நிலைமையை பார்த்தல். எதாவது ஒரு ஓட்டை கிடைத்தால் போதும். அது ஆண் பெண் என்பது எலாம் அவர்களுக்கு இப்ப்போது முக்கியம் இல்லை.

ஒரு பையனை படுக்க வைத்து கொண்டு அவனை ஒரு பெண்ணாக நினைத்து கொண்டு. அவன் தனது நண்பனுக்கு காம சுகத்தை அவன் அளிக்கிறான். அவன் படுத்து கொண்டு சூதை காட்டி கொண்டு இருக்க. அவனது சூது ஓட்டையில் எடுத்து தன பூளை விட்டு. வுல்லர் சர மாக இறக்குகிறாள். இவன் சட்டையில் அவனது பூல் மிகவும் சுலப மாக பொய் கொண்டு இருப்பதாய் கண்டால்.

இவன் பல முறை ஒத்து போட்டு இருப்பான் என்பது தெரிகிறது. சூதை மட்டும் பின்னாடி வழி யாக கட்டி சூது ஓட்டை யை பலிக்க போட்டு வைத்து இருக்கும் காட்சி கள் தான் இவை. இவனது சூது ஓட்டை யை பரதே இவனுக்கு நட்டு விட்டு கொண்டது. அத நாலா பூளை பிடித்து விரித்து கொண்டு. அவனது சூதை பார்த்து நல்ல நச்சுனு கொடுத்து கிரான். அப்பறம் சுகம் அதிகம் ஆகி விட்டது நாலா. அவனது பூலில் இருந்து கஞ்சி வெள்ளிது வந்த வுடனே அவன் கொஞ்சம் நிறுத்திர மாதிரி யாக அவனது வீக்கத்தை இவன் மெது படுத்துகிறான்.

ஆனாலும் அவனுக்கு அப்போது இருக்கும் வெறி அடங்க வில்லை. தொடர்து தனது நண்பனின் சூதை பழுக்க வைக்காமல் விட கூடாது என்று தொடர்து அவனது சாமானை தனது சாமானுடன் செயர்த்து போட்டு கொண்டு இருக்கும் காட்சி தான் இங்கு நடக்கிறது. இந்த வீடியோ வில் இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரிகிறது. பல பெண்கள் பின்னாடி யாக முதலில் அழையுங்கள் இறுதியில் அவர்கள் உங்களை கை விட்டு விட்டால். அப்பரம் உங்களுக்கு துணை யாக இருக்கும் நண்பன் தான் உங்களது பூலுக்கு நிம்மதியை கொடுக்கிறான்.

 

 

Comments