காரைக்குடி யில் புதிய கல்யாணம் தம்பியினர் செக்ஸ்

Kaaraikudi Yil Puthiya Thaaga Kalyaanam Aaana Thambathikal Sex

அந்த முதல் முறை முதல் ராத்திரி என் மனைவி என் பூளை எடுத்து அவனது வாயில் வைத்து உம்பிய போடு என் நெஞ்சம் ஒரு நிமிடம் அப்படியே நின்னு பொய் விட்டது. என் பூளை அவள் சப்ப விட்டு நான் அந்த சுகத்திலேயே தூங்கி விட்டேன்.

Comments