கிராமத்து டீன் காதலன் முன்னாடி கலட்டுகிறாள்

Kiramathu Teen Kaathalan Munnadi Kalattukiraal

என்னும் வரை இது மாதிரி மூடு கொண்ட கிரமாத்து மங்கையை பார்த்து இருக்க மடீர்கள். தனது காதலன் முன்னாடி அவளது பிரா யும் செட்டியும் கலட்டி வீசிய பின்பு தடவுகிறாள்.  அவன் சாமான்களை அவன் முன்னாடி நொண்டி அதை கேமரா முன்பாக கட்டுகிறாள். இதை பார்த்து சூடு ஈஎரி அவன் காமெராவை வைத்து விட்டு நடு கொண்ட பூலால் உடனே வந்து அவளை பின் பக்கமாக வைத்து ஓக்கிறான்.

Comments