கூதி பயணத்திற்கு முன்னாடி பூல் உம்புதல்

Koothi Payanathirkku Munnadi Pool Umbuthal

புதிய தாக கல்யாணம் ஆகினால் கொஞ்ச நாளியிர்க்கு கையை விட வாயிற்கு வேலை அதிகம் ஆகி விடும் என்று கேள்வி பட்டு இருபீக்ர்ல். அதை இந்த வீடியோ வில் பார்க்கலாம் நீஎங்கள். அதிலும் இவளது புதிய தாக சமஞ்ச சாமான்களை பிரெஷ் ஆகா இவள் காட்டு பொது பார்த்து கொண்டே இருக்க தோனுகிறது.

Comments