இந்த விதையை கண்டிப்பாக உங்கள் காதலி சொல்ல தாங்க

Intha Vithaiyai Kandipaaaaga Ungal Kaathali Yirkku Solli Thaanga

காதிலில் உங்கள் பூளை பார்த்த வுடனே உங்கள் காத்தளியிர்க்கு என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் போனால். இந்த வீடியோ வை போட்டு காட்டுங்கள். ஒரு பூளை கையில் பிடித்தல அதை எப்படி அணு அணுவாக வைத்து உம்பி அனுபவிப்பது என்று அவளுக்கு தெரியும்.

Comments