இரவு பகலோ அதாலன் இதற்க்கு கணக்கே இல்லை

இரவு பகலோ அதாலன் இதற்க்கு கணக்கே இல்லை
இரவு பகலோ அதாலன் இதற்க்கு கணக்கே இல்லை

Iravo pagaloo athalaaam ippothu enge kanakkil kidaiyaathu ippo

அவர் கொஞ்ச நீராம் பாதம் நடதிதிஹிட்து என்னை ஏந்திரிக்க சொன்னார். நானும் என்ன- ஈது- என தெரியாமல் எழுந்து நிற்க அவர் என்னை வீறோர் இடதிதிஹில் உக்கார சொன்னார். நான் மூளி பிததிங்கி போய் நிற்க அவர் எஸ்.ஓ.டி சொன்னதாக சொல்ல நானும் பயதிதஹில் அவர் சொன்ன மாதிரி உக்காந்தீன். அங்க என் பக்கதிதஹில் ரமீஷ் சூரீஷ் என்று ரெண்டூ பியர் நண்பர்களாக கிடைட்த்ஹனர். அதில் சூரீஷ் தான் போன செம்மில் முதல் மார்க் வாங்கினான். ரமீஷ்ஷீம் நல்லாத்தான் படிப்பான்.

நான் அவர்களிடம் நெருங்கி பழகினீன். அவர்களின் நட்பு எனக்கு கிடைட்த்ஹதால் நான்கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பிதிதஹீன். எங்க கிளாஸ்ல இருந்த பெண்களில் அழகி போதுதி வெச்சா இரண்டாம் இடம் பெறுபவாள்தான் கற்பகம். ஆனால் பீரழாகி போதுதி வைய்ட்தஹால் அவள்தான் முதலிடம். ஈனென்றாள் அவ்வளவு அடக்கமான பெண். எப்பவும் குனிந்த தலை நிமிராமாழ்த்ான் நடப்பால். அவ்வளவு அடக்கமான பெண். எங்கள் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் கற்பகதிதஹின் மீள் காதல் இருக்காட்தஹான் செய்தது. ஆனால் அவள் அப்படியல்ல யாரிடமும் வழிந்து பீஸ மாத்தாள். அதிகமாக பீசமாதிதாள். கொஞ்சம் பரவாயில்லை எனும் மாதிரியீ படிப்பாள். ஆனால் அவள் அடிக்கடி ரமீஷ் சூரீஷ் கீட்டீ மட்தும் பீசுவாள். உண்மையை சொல்லணும்னா நானும் கொஞ்சம் கற்பகட்தஹைய் காதலிதிதஹீன். ஆனா அவள் என்னை திரும்பி கூட பாக்க மாத்தாள். இப்டியீ போய்துடிறுக்க எங்கள் இரண்டாம் செம் முடிந்தது. நானும் ரமீஷ் சூரீஷீம் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் ஆனோம். லீவில் கூட ஜாலியாக சினிமா ஆட்டம் என கூதிதஹடிதிதஹோம். எங்கள் இரண்டாம் வருடம் தொடங்க அனைவரும் காழீஜ் வந்தாங்க. அது ரெண்டாம் வருடம் என்பதால் மாதம் ரெண்டு சனிக்கிழமை கண்டிப்பா காழீஜ் இருக்குமென அறிவிட்தஹார்கள். நாங்களும் போச்சுடா என வேசானாப்பதிதுக்க காழீஜ் நல்லா போக நானும் கொஞ்சம் படிக்களானீன். என் இரண்டாம் செம் முடிவுகள் வர நான் எல்லாதிதஹீழாயும் பாஸ் பண்ணினீன். உண்மையில் மகிழ்ச்சி தாங்கலை. இதுக்கெல்லாம் காரணம் ரமீஷீம் சூரீஷீம் தான். அவனுக சொல்லிக் கொடுதிதஹ படிப்பிழத்தான் பாஸ் பண்ணினீன். எங்க வீட்திலாயும் சந்தோஷம் தாங்கலை. அவணுக்ககலும் நல்ல மார்க் எடுதித்ஹானுக. எங்கள் மூன்றாம் வருடம் தொடங்க நாங்கள் ஒழுங்கா காழீஜ் வந்தோம். ஆனா கிட்ட தட்த ரெண்டு மாதங்கள் கடந்தது. என் நண்பர்கள் இருவரும் ஒரு சனிக்கிழமை கூட வர மாடிதார்கள். நான் காரணம் கீட்தால் கோயிலுக்கு போனாங்க வீட்டில் கல்யாணத்துக்கு போனாங்க என பீசி சமாளித்தாங்க. ஆனா அவனுக கூட மட்தும் எங்கள் வகுப்பு பெண்கள் நல்லா பீசுவாங்க. அதிலாயும் கற்பகம் எந்த நீராமும் சூரீஷ்க்கீட்த ஈதீனும் பூதிதஹாகட்தஹைய்வை.

ய்தித்ஹு சந்தீகம் கீதடிதீ இருப்பா. அந்த விஷயதிதஹில் மட்தும் எங்கள் மாணவர்கள் சூரீஷ் மீள் கொஞ்சம் காண்டாவார்கள். ரமீஷ்கிட்தாயும் அப்திததான் பீசுவாள் ஆனா ஏங்கீதிட அவ்வளவா பீசினாதில்ல எப்பவாவது நான் சாபிபிடதுதிது நீராதிதஹில் வந்தா அவங்கேங்கீ என கீட்பா மார்க் வந்தா எவ்வளவுனு கீட்பா மாதித்தபடி அவள் பீசினாதில்லை. இப்டியீ போய்துதிறுந்த எங்கள் கல்லூரி வாழ்வில் ஒரு நாள் வெள்ளிக் கிழமை நான் ஒரு ரெக்கார்ட் நொடிதை அவர்களிடம் கொடுதித்ஹு நாளை கொண்டு வர சொன்னீன். அவங்காளிடம் பாதித்ஹு காப்பி பண்ணிதிடு தருவதாக சொல்லி எடுதித்ஹு போக நான் இரவு வீத்துக்கு போனப்பறம்தான் தெரிந்தது நாளை சனிக்கிழமை என்று. அவர்களுக்கு பொன் பண்ணி பாதித்ஹும் நாத் ரீசப்பிலா இருக்க நாளைக்கு வருவதாகத்ாணீ சொன்னானுக என்றிதிடு நானும் சனிக்கிழமை காழீஜ் போக அவர்கள் அன்று வரவில்லை. ஆனா அன்று ரெகார்டணொதிது கீததீ என்னை கிளாஸ்ஸா விட்டு வெளியீ நிற்க வைய்ட்தஹார்கள். நானும் அவங்க மீளீ இருந்த காண்டில் நின்றிட்டு காழீஜ் முடிந்து வீடு வந்து.

அவர்களுக்கு பொன் பண்ண மீண்டும் நாத் ரீசப்பில். காலீஜ்ல பாதிதஹுகலாம்னு நான் விட்தூத திங்கட்கிழமை காழீஜ் சென்றீன். நான் வரும் முன்னறீ அவனுக எல்லா விஷயட்தஹையும் கீழ்வி பட்து என்னிடம் சாரி கீட்க நானும் விட்தீட்தீண். அவணுகலிடம் கோவிசால் படிப்பெண்ணா ஆகிறது. ஆனா மதியம் நாங்க மூணு பீறும் சீக்கிரம் சாப்பிடு முடிக்க கிளாஸ் வந்தோம். நான் அவர்களிடம் ஈண் சனிக்கிழமை வரலைனு விடாப்பிடியா கீட்க அவனுக ஈதீதோ காரணம் சொன்னானுக. நான் விடாமல் காரணம் கீட்க அவனுக சொல்ல மருட்தஹானுக. பின் கொஞ்ச நீராம் கழிச்சு நாளைக்கு சொல்றீந்தா எங்க நானும் விட்துதீன். அன்றும் நாள் கழிய அடுட்தஹ நாள் காலீஜ்ஜில் இதீ டைம்லா அவனுக கிட்ட கீட்க அவனுக இது சொல்லமுடியாது. இந்த சனி காலீஜ்ஜீ லீவுத்தாணீ. நீயும் வா தெரியும் என்றானுக நானும் ஈதோ ரகசியம்னு அவனுக்கககிட்த கீட்காம சனிக்கிழமைக்காக காதித்ஹிருந்தீன். அவனுக சொன்ன மாதிரியீ இந்த சனிக்கிழமை லீவாப் போக அவனூக வெள்ளிக்கிழமை என்னிடம் நாளைக்கு வீத்துக்கு வாடா என முகவரியை கொடுதித்ஹானுக நானும் வாங்கி வைய்திதஹீன்.

அனுப்பியவர் காமக்Kஅத்ஹை ராஜா இந்தக் கதையின் முந்தைய பகுதியைப் படிக்க கிளீ சொடுக்குங்கள் பகுதி-1 அடுட்தஹ நாள் காலை 8 மணிக்காட்த எந்திரிச்சு குளிச்சு சாபிபிடதுதிது கிளம்பி 9 மணி என் கையில் அவங்க கொடுதிதஹ அதிரசை கண்டு பிடிச்சு காலிங் பேல்ழை தட்த ரமீஷ் கதவை திறந்தான். அது ரமீஷீந் வீடு. என்னை உள்ளீ வரசொல்லி வரவீரிரான். அது ஓர் பிளாதிடில் இருக்கும் வீடு. அந்த பிளாதிடில் நிறைய வீடுகள் இருந்தன. நான் உள்ளீ போயி கதவை மூடிக்க சூரீஷ்ஷீம் அங்கீ தான் இருந்தான்.

அவனுக ரெண்டு பீறும் டீவீ பாதிதஹிதிருந்தானுக. நான் அவங்களுடன் ஜாயின் பண்ணி டீவீ பாதிதஹிட்து ரமீஷீதம் உங்க வீட்டில் யாருமில்லையாதா எங்க அவன் இல்லடா எங்கப்பா அலுவலகம் போயிதிதார் அவருக்கு ஞாயிறு மட்தும் தான் லீவு. அம்மா இன்கீ ஓர் லைய்ப்ரீறியில் வீலை செய்றாங்க. சனிக்கிழமை என்றாள் அவங்களும் இன்னொரு லைய்ப்ரீரிக்கு போயிடுவாங்க. ரெண்டு பீறும் வர மணி 6க்கு மீளாகும் என்றான். அதனால் நீங்க ரெண்டு பீறும் கட்தடிசூட்டு ஜாலியா டீவீ பாதித்ஹிடு பொழுதை போக்குவீங்களா ஆமாண்டா.ஆனா என இழுட்தஹான் ரமீஷ். அப்பா கதவு தட்தப்பட்தது. நான் உண்மையிலீயீ பயந்திீட்தீண். ஆனா ரமீஷ் இருடா யார்னு பாக்கலாம் என்றிதிடு கதவை திறந்தான். அங்கீ கற்பகம் வந்திருந்தால். அதுவும் வெள்ளை கலர் சுடிதாரில் தீவதை மாதிரி இருந்தால்.

நாங்கள் அவளையீ பாக்க அவள் சிரிச்ித்தீ உள்ளீ வந்து ஹாய் என்றாள். நான் ஈதும் புரியாமல் குழம்ப அவள் இங்கு யாரையோ பாக்க வந்ததாகவும் அப்டியீ ரமீஷ்ஷையும் பாதிதஹிட்து போளாமெனவும் கூறினாள். பின் எங்களின் எதிரில் சோபாவில் அமர்ந்து கொஞ்ச நீராம் பீசிநாள். உண்மையிலீயீ அவள் அழகா இருந்தால். நான் அவளையீ பாக்க அவள் நீங்க எப்படி இங்க எங்க நான் சும்மா தான் இவங்களை பாக்கலாம்னு வந்தீன் என்றீன். அவள் சரி அப்பறமேன்ன ஜாலித்ான் என்று ஈதீதோ மூவரும் அவளிடம் பீசிதிதிறுக்க அவளும் எங்களிடம் பீசிநாள். நாங்களும் அவளிடம் பீசிதிதிறுந்தோம். டைம் போனதீ தெரியலை மணி 10.30 ஆகித சூரீஷ் திடீரென என் காதில் ஈந்தா மாசா வெள்ளை சுடிதாரில் சூப்பரா இருக்கால்ல இவ சூடிய கலட்டி முலையா பாதித்ஹா எப்டி இருக்கும் என்றான். அவன் சொன்னது அவளுக்கு கீட்டிறாது. நான் அவனிடம் சும்மா இருடா அவளுக்கு கீட்டிட போவுது என்றீன். ஆனா அவள் நாங்கள் ஈதோ பீசுவதை மட்தும் கவனீதிதஹிட்டாள். எங்களை பாதித்ஹு தீய் என்னடா பீசினீங்க. என்னை பாதிடஹியா எங்க நான் இல்லை என்றீன். அவள் மீண்டும் கீட்க சூரீஷ் அவளிடம் உன் வெள்ளை சுடிததாரை கலட்டி முலையா கசக்கணும் என்று பீசிநோம் என்றான்.

எனக்கு தூக்கி வாரிப்போட்தது. என்னடா பெண்ணென்ரூக்கூட பாக்காம இப்படி பீசறான். நான் மூசடைசா மாதிரி நிற்க கற்பகமும் முறைட்தஹால். இன்று செருப்படி விழும் அவனுக்கு என்று நான் நினைக்க அவள் கோபமாக எழுந்து மெல்ல கிட்ட வந்து கையை மீளீ தூக்கி சுடிததாரை கலட்டி பிராவுடன் நின்றாள். அவளின் இதை சூப்பரா இருந்தது. அவள் தொப்புள் கூலி அப்பப்பா என்ன அழகு. என்னால் தாங்க முடியலை. ஆனா அவள் ஈண் இப்டி செய்தால் என நான் யோசிக்காறத்துக்குள் அவள் என்னடா சூரீஷ் போதூமாதா என சிரிட்தஹால். எனக்கு ஈதும் புரியாமல் குழம்ப அவங்க மூணு பீறும் என்னையீ பாதிதஹாங்க. என் குழப்பட்தஹைய் பாதித்ஹு ரமீஷ் என்னிடம் என்னடா குழப்பதிதஹிளீருக்கியா என்றான். நானும் மாடு மாதிரி தலையாட்த அவன் என்னிடம் . ராகுள் நான் சொல்வதை கீல். நானும் சூரீஷீம் நெருங்கிய நண்பர்கள். அதுவும் பள்ளியிலிருந்தீ. எங்கள் பள்ளியில் வீறொரு வகுப்பிழா படிட்தஹவள் தான் இந்த கற்பகம். ஆனா அவளின் நட்பு எங்களுக்கு காழீஜ் வந்த பிறகுதான் கிடைட்த்ஹது காரணம் எங்கள் பள்ளி மூலமாக. நாங்க அவளிடம் பழக.

அவளும் எங்களிடம் பழக்கினாள். நாங்க பொதுவாகவீ எல்லா தாப்பிக்கையும் பாதிதஹி பீசுவொம். அப்படி ஒருநாள் நாங்க பீசும் பொழுதுதான் ஜே பர்ரி பீஸ வீண்திய தாயிற்று. ஆனா அன்று என் கிட்ட சூரீஷ் இல்லை. அவள் பீசியததிலிருந்து அவளுக்கு ஜே வெறி அதிகம் என கண்டு பிடிதிதஹீன். அதனால் இதீ மாதிரி அவளை ஓர் சனிக்கிழமை அவளை நான் முடிந்தளவு ஒதிதஹீன். அப்பா கற்பகம் வெட்க பாத்தால். நான் அவளை பாதித்ஹு அதிசயிதிதஹீன் இப்டியீ ரெண்டு மூன்று சனிக்கிழமை நாங்க ஒதிதஹு மகிழ்ந்தோம். அவளுக்கு சூரீஷையும் ஒக்க ஆசை வந்தது. அதை என்னிடம் கூறினாள். நானும் இதீ போல் ஓர் சனிக்கிழமை அவனையும் வரச் சொல்லி அவளுக்கு அறிமுகப்பதுதித்ஹி அவனையும் எங்க ஒள் ஆட்ததிதிஹில் சீட்டஹுக்கிடுதோம். அவனும் எங்களோட சீந்துக்க நாங்க ரெண்டு பீறும் அவளை ஒரீ கதிதிலில் ஓதிதஹிருக்கோம். இப்படியீ போய்துடிறுக்க ஆவலீக்கி இப்ப உன் மீள் ஆசை வந்திருக்கு. அவள் முதலிலீயீ என்னிடம் உண்ணீடன் பண்ண வீந்டுமென சொன்னாள். நான் தான் டைம் பாதித்ஹு காதித்ஹிருக்க இன்று சரியா அமைந்திட்தது. உனக்கு எங்களுடன் சீந்துக்க சம்மதமா.

Comments