அருமை காதலியுடன் இருந்த பொழுது கள்ள தன மாக எடுத்தவை

Arumai Kaatali Udan Iruntha Poluthu Kalla Thana Maaga Edutha Padangal

ஒரு ஆட்டோ வாகனத்தை நிறுத்துவதற்கு எப்படி ஒரு ஹோர்ன் யை பயன் படுத்துவார்களோ அது மாதிரி இந்த் இளமை துள்ளல் ஆடும் மங்கைகளின் முலைகளை பாருங்கள் பொழுது இதையம் நிற்கிறது. பிஞ்சு காய்யை போன்று அவர்களது முலைகள் மிகவும் பக்குவ மாக இருக்கும் பொழுது. நமது கைகளை அவளது முலை பிடித்து கசக்கியும் அப்படியே அதை நமது வாயை வைத்து உரிந்தும் பார்க்க வேண்டும் என்று ஏற்க மாக இருக்கிறது.

Comments