ஹோட்டல் மானேஜரோடு ஸ்மிதா செம செக்சு படம்

Hotel Managerodu Smitha Sema Sexu Padam

நாங்க பெரிய அரண்மனை போன்ற நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் வேலை பார்த்தாலும் சம்பளம் என்னவோ குறைவு தான். ஆனால் போனஸ் என்கிற மற்ற சைடு வருமானங்கள் சம்பளத்தை விட பல மடங்கு தாங்கும்.

நான் வேலைக்கு சேர்ந்த புதிதில் ஓவர் டூட்டி செய்தால் போனஸ் என்றாலும் ஹோட்டல் மானேஜர் அப்படி ஓவர் டூட்டியில் என்னை கூடவே வைத்துக் கொண்டு வேலைகளை பழக்கினார். அப்போது அவரோடு ஓய்வறையில் இதோ இந்த செக்சு படம் போல் செம மஜாவா அவருக்க ஓத்து விட்ட ஓவ் சுகம் கொடுக்க பழக்கினார்.

இப்போது நான் அதே ஹோட்டலுக்கு மானேஜர் ஆகி விட்டாலும் அவர் எனக்கு பழக்கி விட்ட வித்தையால் இப்போது அதே ட்டலில் எனக்கு அடிமையாக வாழ்க்கையை ஓட்டி வருகிறார்.

Comments