அம்மா மகன் உறவின் மகன் தோழனோடு சுகம்

Amma Magan Uravil Magan Thozhanodu Sugam

பெண்களுக்கு சுதந்திரம் திருமணத்திற்கு முன்பு தான் அதுவும் பிறந்த வீட்டில் கூட வயசுக்கு வந்து விட்டால் மனதளவில், உடல் அளவில் நெருக்கடிகள் வந்து விடும். அப்போதே நம் சுதந்திரம் பறிக்கப்பட்டு விடும். நானும் காலாகாலத்தில் கட்டிக் கொண்டு பரபரப்பாக புருஷனுக்காக அல்லும் பகலும் ஓடினேன்.

பிறகு மகனை ஆளாக்க மீதி ஓட்டும். வாழ்க்கை ஓட்டம் முடிந்து திரும்பி பார்த்த போது இருவருமே எனக்காக என் பக்கத்தில் இல்லை. புருஷன் பரலோகம் போனாலும் மகனோ அவன் வாழ்க்கையை தேடி கொண்டு வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆகி விட்டான்.

ஆனால் அப்போதும் இப்போதும் எனக்கு ஆறுதலாக நாலு வார்த்தை கூறுவது என் மகனின் தோழன் ஜான் மட்டுமே இனி அவனே என் உற்றத் தோழன் என்று உருகிய போது தான் இருவரும் அம்மா மகன் உறவில் காமத்தில் கரைந்தோம். இந்த இச்சை உச்சங்களே இனி எனக்கு வாழ்வின் எச்சங்கள்.

Comments