ஆசையோடு அணைத்து சுவைக்கும் அண்ணி முலை

Aasaiyodu Anaithu Suvaikum Anni Mulai

 

எப்படி கோபியிடம் நான் கவிழ்ந்தேன் என்றே தெரியவில்லை. உறவு முறையில் அவன் அண்ணியாக இருந்தாலும் அவனின் பார்வை முதலில் அம்மாவைப் பார்ப்பது போல் தான் இருந்தது.

நானும் அதேப் போல் பார்வையில் கருணையையும் பாசத்தையும் பொழிந்து வந்தேன். எப்போதும் ஏதோ ஒரு மனக் களைப்பு அல்லது சோர்வு வரும் போது வருடி விட ஒரு உணர்ச்சி தேவைப்படுகிறது.

கொழுந்தன் என் மனச் சோர்வை புரிந்து கொண்டு வீட்டில் அடைந்து கிடந்த என்னை  தைரியமாக வற்புறுத்தி வெளியே கோவில், கடைகளுக்க கூட்டிச் செல்ல ஆரம்பித்த போது தான் நாங்கள் எங்களையும் அறியாமல் காமத்தில் கரைந்தோம்.

ஆனாலும் அதே பிள்ளை உணர்வில் அவன் என் முலைகளை சப்பும் சுகத்துக்கு நான் ஏங்கித் தான் கிடக்கிறேன். எங்களின் உறவின் அடுத்த நிலை என்றோ?

 

Comments