சேலம் சரளா அண்ணியோடு செம செக்சு படம்

Salem Sarala Anniyodu Sema Sexu Padam

அர்த்த ராத்திரியில் தான் அந்த பசி அளவில்லாமல் ஏற்படும். ஆனால் பாதி ராத்திரி அந்த ஏக்கத்தோடு பட்டினி தான் கிடப்பேன். ஆனால் கொழுந்தனோடு நெருக்கம் ஏற்பட்ட பிறகு அந்த இரவுகளுக்காக தவிக்க ஆரம்பித்தேன். அந்த தவிப்பை புரிந்து கொண்ட கொழுந்தன் அர்த்த சாமத்தில் என்னை எழுப்பி அவன் அறைக்குள் அழைத்துச் சென்று இப்படி அதிரடியாக ஓழ்ப்பான்.

அவனுக்காகவே ராத்திரி குளித்து சிங்காரித்துக் கொள்வேன். புருஷன் இல்லாத நாட்களில், பிள்ளைகள் தூங்கிய பிறகு நாங்கள் முழித்துக் கொண்டு முழு ராத்திரியும் முழு காத ஜெபத்தில் ஈடுபட்டு எங்கள் காம இச்சைகளை தீர்த்துக் கொள்வோம். கொழுந்தனுக்கு இப்போது கல்யாணம் முடிந்து விட்டாலும் பகல் நேர ஓழாக மாற்றிக் கொண்டோம். இதோ நாகள் அனுபவித்த செக்சு படம்.

Comments