விதவை அத்தையோடு ஓழாடும் மருமகன்

Vithavai Athaiyodu Ozhaadum Marumagan

 

 

அத்தை புருஷனை இழந்து தனிமரமாக ஆன பிறகு அப்பா அத்தைய வீட்டோடு வைத்துக் கொண்டார். அத்தையும் என் வீட்டு வேலைக்காரி போல் அத்தனை பொறுப்போடு வேலைக்காரி போல் தான் வாழ்ந்தார்.

அப்போதே அத்தையோடு எனக்கு நெருக்கம் என்றாலும் அனுதாபத்தில் அன்பைப் பொழிவேன். ஆனால் உறவாடியது இல்லை. ஆனால் அம்மாவுக்கு அத்தை வீட்டில் இருப்பது நெருடலாக இருக்க அப்பா அதை புரிந்து கொண்டு அத்தையை தனியாக வைத்தார்.

நான் அப்போது தான் அத்தையை தேடி அடிக்கடி போகும் போது எங்களின் அன்பான உறவு அரவணைப்போடு காம உறவாக மாறியது.

காம சுகம் இல்லாமல் தவிப்போது இருந்த அத்தையின் காம தவிப்பை அடக்க எங்களின் தனிமை சந்திப்பு உதவியது. அதற்கு பிறகு நாங்கள் சுகலீலைகளில் மூழ்கி வருகிறோம்.

Comments