சிங்கப்பூர் மருமகன் அத்தையிடம் காம வித்தை

Singapore Marumagan Athaiyidam Kama Vithai

சிங்கப்பூர்ல செட்டில் ஆன எனக்கு மனைவியை பிரவசத்துக்கு ஊருக்கு அனுப்ப மாட்டேனு சொல்லிட்டு மாமியாரை மகளின் துணைக்கு அழைத்துக் கொண்டேன். அப்போ வரை எனக்கு வேறு எந்த சிந்தனையும் இல்லை.

ஆனால் மாமியார் வந்த பிறகு அவங்க அன்பு, அக்கறை, அனுசரனை பார்த்து விட்டு அவங்க மேல என்னை அறியாமல் ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது. முதல் குழந்தைக்கு பிறகு மனைவியும் படுக்கையில் விலகி போய் விட மாமியோடு கிடைத்த வாய்ப்பில் அவங்க கிட்ட வாய்விட்டு சொன்னேன்.

புரிந்து கொண்ட மாமியார் மகளை மாற்ற முடியாது என்பதால் இதோ இந்த சிங்கப்பூர் மருமகனுக்காக என் அத்தை சுக தரும் அத்தையாக மாறி என் காம வித்தையில் கட்டுண்டு கிடக்கிறாள். மகள் உதவிக்கு வந்த அத்தை மருமகனுக்கு உதவியாக இருக்கும் போது அத்தையை விடுவேனா.

Comments