வெளியல் சென்று விரித்து வைத்து விட சொனால்

Veliye senru aval virithu vaithu vida sonaal nalla

அதுவும் சொல்லாம லீவெடுத்தா காரணம் சொல்லணும்தா என்ரிதிடீ அவங்க தீரச் போட்டுடாங்க. என்னங்க சின்ன பிள்ள மாதிரி சொல்லர நீ தாணீ நான் ஈது சொன்னாலும் கீட்பீன்ணீ அப்தினா பொன் பண்ணி லீவு சொல்லிடு எங்க அவங்களும் யோசிசாங்க. பின் பொன் பண்ணி அவங்க தோழியிடம் வர முடியாதென லீவு சொல்லிட்தான்க. அவங்களும் டீச்சர்தான். அவங்க தீரச் மார்றத போக நான் அததைய்யீ போடிதுக்க சொன்னீன். நான் எழுந்து பால் துளக்கி குளிச்சித்து சாப்பிடு முடிக்க மணி 10 ஆனது.|தமிழ் தார்தி ஸ்டோரீஸ் படியுங்கள்| ரெண்டு பீறும் அவங்க வீட்டிழீயீ இருக்க நான் அவங்கள என் வீத்திர்கு அலைச்சீன். அவங்க எதற்கேங்க நான் எங்க வீட்ல வெச்சு உங்கள ஒக்கணும் எங்க அவங்க சாறினாங்க.

நான் என் வீடு சென்று கதவ திறந்தீத்து முன்னாடியீ நின்று அவங்களை கூப்பிட அவங்க வீட்டிலிருந்து நீரீ சிரிசிட்தீ வர நான் வழிய மறைசீன். ஈந்தா வழிய மாரிக்கிரீ எங்க வீதிடூக்குள்ள வரணும்னா இடுப்புக்கு கிளீ தீரச் ஈதும் இருக்கக்கூடாது விளையாடாததா வழிய வீடுதா விளையாடலீங்க போயித்து மறுபடியும் வாங்க என றீவாதி டீச்சரை பாதித்ஹு சிரிக்க அவங்களும் சிரிசாங்க. நான் கன்ணாதிதஹி கிள்ளி கூட்கீல் எங்க சிரிசிட்தீ அவங்க கதவ திறந்து அவங்க வீத்டிக்கு போயித்து என்னிடம் ஆள் நடமாதராங்களானு பாரு எங்க நான் ரெண்டு பக்கமும் பாதிதஹிட்து இல்லையெங்க அவங்க மெல்ல புடவைய மீளீ தூக்கினாங்க. அப்டியீ இடுப்புக்கு மீளீ தூக்க அவங்க பூண்டாய் அழகா வெட்கப்பட மெல்ல நடந்து எங்க கதவினுள் நுலைஞ்சாங்க. என்னை கடந்து செல்கையில் குந்தி மீளீ அடிக்க ஆஆவேன என்னை பாதிதஹிடுடீ என் வீட்டினூள் வந்து புடவைய கீழிரக்கிவிட அவங்காளிடம் பிரீட்ஜில் பாலிருக்கும் ரெண்டு பீறுக்கும் பால் போட்து கொண்டு வா. நான் பெத்றூமில் இருக்கீன் எங்க மெல்ல வெட்கதித்ஹுதான் முறாசீத்தீ சமையலறை செல்ல நான் பெடறூம் சென்றீன். 10 நிமிடதிதிஹில் அவங்க கையில் பாலுடன் வர வாங்கி பருகிடிது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தர வீண்டாமஎன்றாங்க.

கீட்க சமையலறையிலீயீ குடிச்சிட்தீண் என்றாங்க. ரெண்டு பீறும் கதிதிலில் உக்கார அவங்காளிடம் ஈங்க டீச்சர் நீங்க கையாடிபபீங்களா தீய் என்னடா இப்படி கீட்காரீ- போடா என வெட்கப்பட அவங்காளிடம் இப்ப கையதிசிட்து காட்டுங்க எனக்கு பாக்க ஆசையா இருக்கு எங்க வெட்கப்பாத்தாங்க. பின் நான் வற்புறுதிதிஹ அவங்க சாறினாங்க. நான் அவங்கள விட்டு விலக்கி தீப்ில்ம்ீல் அமர்ந்தீன். அவங்க என் எதிரில் இருக்க மெல்ல புடவையை மீளீ தூக்கினாங்க. எனக்கு காம கிளர்ச்சி ஈர்பாத மெல்ல தூக்கி அவங்க கால்களை அகடட அவங்க பெண்மையா காட்டினாங்க. எனக்கு சுன்ணி நத்டுக்க அவங்க என்னை பாதித்ஹு சிரிசாங்க நான் அவங்க முககதிதிஹைய்யீ ஈக்கமா பாதித்ஹீன். என் பீண்ட் புடைக்க அவங்க தலைய குனிந்து வலது கையால் அதன் இதழ்களை வருடிடிது ஸ்சாா என முணக்ினாங்க. அப்டியீ பருப்பை கதைய பருப்பு நிமிண்டது. ஆஹா அவங்க பூண்டாய் என் கண்ணை மயக்க நான் சுன்னிய அப்டியீ அழுதிதஹீநீன். ரெண்டு நிமிஷம் ஆட்திய டீச்சர்.

Comments