லெஸ்பியன் தேனீக்களின் தேக லீலாவினோதங்கள்

Lesbian Thenikalin Thega Leelavinothangal

நாங்க திருமணம் ஆன ஜோடிகளின் வாட்ஸ்அப்ல ஒன்று கூடி பல விசயங்களை பேசும் போது தான் ஸெஸ்பியனைப் பற்றியும் பேசினோம். இனப்பெருக்கம் என்கிற கோட்பாட்டில் தான் எதிர்பாலினத்தோடு உறவாடும் அவசியம் வருகிறது.

அது இல்லாமல் பெண் இனம் நமக்குள் பேரின்பத்தை பெற முடியும் என்று அனைவரும் அவர்களுக்கு தெரிந்த லெஸ்பியன் வித்தைகளை வாய்ப்பு கிடைத்த தோழிகளோடு அனுபவித்து அதை எங்கள் குழுவில் பகிர்ந்தோம்.

இது இப்போது பலருக்கும் பயன் படுகிறது. நாங்கள் பெற்ற பரவசத்தை இந்த பரந்த சமூகம் பெற வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு இதோ நானும் என் தோழி சாந்தியும் தேக கூடலில் காமத் தேனீக்கலாக கூடி காம லீலா வினோதங்களை நடத்தி காட்டுகிறோம். என் ஜோடி பெண்களே நீங்களும் எங்களைப் போல் இன்பராகம் பாடுங்கள்.

Comments