குடும்ப பென்ன்னின் சுன்னியில் விரல் விடும் கை விதை

Kudumba Pennin Sunniyil Viral Vidum Kai Vithai

மூடை வாராத சாமான்களை நான் ஒக்க மாட்டேன் என்று கணவன் சொல்லியது. அவன் முன்னாடியே அவளது ஜெடித்யை கலட்டி விட்டு புண்டை மேலே விரல் போட்டால்.  அவல புண்டை தேய்க்கும் வெறியில் இருந்து தெரிகிறது அவள் ஒரு பூளிர் காக எவளவு எட்கதில் இருக்கிறாள் என்பது.

Comments