மனைவி யுடன் செயர்த்து கொண்டு மட்டர் வீடியோ எடுத்தான்

manaiviyudan seyarthu kodnu oru matter vidoe

tamil mulai

மம்தா சோனனால் ஆய் ஆம் சாரி. நான் அசிங்கமா சீறி பாலையில் பேசேரீன் பொருமா. நீங்க சூப்பரா என் கூத்தியில் நாக்கை போத்தீங்க. அதை விட நல்ல என் பூந்டையில் ஈரி கூதித்ஹி என்னை ஒழுங்கா . சொன்னவுடன் அவன் மம்தாவை நான்கு படுக்க வெச்சு தான் பூளை அவள் பூந்டையில் சொருகி அவள் அய்யோ ரொம்ப நல்ல இருக்கு. இன்னும் இன்னும் என்று கதித்ஹ வெச்சு ஒதிதஹு கொண்டு இருந்தான். நல்ல குதிதஹுவான். கொஞ்சம் நிறுதித்ஹுவான் பின் குதிதஹுவான். இதீ போல கூதித்ஹி கூதித்ஹி அவளை நான்கு ஒதிதஹுவிதிது காஞ்சி வரும் சமயதிதஹில் அவன் பூளை உருவி ஆதிடி ஆதிடி அவன் காஞ்சியை அவள் பூந்டைக்கு வெளியீ கொட்டினான். ரொம்ப நல்லா ஒதிதஹீங்க. செமனை உள்ளீ விட்டு இருந்தால் கூட இன்னும் நல்ல இருந்து இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒள் வாங்கி ரொம்ப நாளாச்சுன்னு சொல்லி அவனுக்கு ஆய்ச் வைய்ட்தஹால். மம்தாவுக்கு தெரியும்.

அவனை பாதிதஹியும் அவன் ஓலை பாதிதஹியும் அவன் பூளை பாதிதஹியும் புகழ்ந்து பீசிநாள் இன்னும் நல்ல ஒப்பான். ஒதித்ஹும் பணமும் தருவான் என்று. அவன் தீங்க்ச் சொன்னான். எனக்கு தெரியும் கால் கீர்ள்ச் ஒக்கும் போது செமனை உள்ளீ விட அனுமதிக்க மாட்தாங்கான்ணு அதுனால தான் என் காஞ்சியை வெளியீ வீட்தீண் . மம்தா கொஞ்சம் கெஞ்சும் தொனியும் ரொம்பவும் க்ஷியாக ஓக்கீ. ஆனால் உங்களை மாதிரி ஒக்கிரவங்களுக்கு இந்த கண்டீசன் கிடையாது. உள்ளீ விட்தா தான் சுகமீ என்றாள். இப்ப அவன் சொன்னான் இன்கீ பாரு. நான் கீக்கப்போவது கொஞ்சம் அதிகம் தான். இருந்தாலும் அதுக்கு நீ சமிதிசா நான் உன்னை தனியாக கவனிப்பீன். மம்தா புடைக்கு புரிந்தது. இவன் புது மாதிரி போசில் ஒக்க கூப்பிடுகிறான். ஒதிதஹு விட்டு போகதிதும்.

ஆனால் கொஞ்சம் பிகு பண்ணி கொள்வோம். ஆவாணீ கூபிபித்து அதிக பணம் தருவான் என்று முடிவு பண்ணி நீங்க என்னன்னு சொல்லுங்க அப்புறம் பார்ப்போம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இருக்கும்போதீ அவன் பூளை உருவி விட்டு கொண்டு இருந்தால். அவன் சொன்னான் இன்கீ பாரு. ஒரு முறை பூந்டைக்குள் ஒதிதாச்சு. நிறைய பிலூ பிலிம் பார்திதஹு இருக்கீன். அதில் பண்ணுவது போல ஒரு தடவை பண்ண ஆசை. பீடிகை போடாமல் நீரா சொல்லுங்க. இதை பாருங்க. இப்பவீ கிளம்பி விட்தது அடுட்தஹ ரவுண்டுக்கு என்று கூதித்ஹி நீக்கும் அவன் பூளை காட்டிநாள். அவன் தயங்கி தயங்கி சொன்னான். நான் உன் வயிரிரிங் மீது ஒக்காந்துகொண்டு என் பூளை உன் இரண்டு முளைக்களுக்கு இடையில் வைய்தித்ஹு ஒக்கரீன். ஒதிதஹு வரும் காஞ்சியை முளைகள் மீதோ அல்லது உன் முகதிதிஹின் மீதோ விடுகிரீன். மீளும் நீ விரும்பினால் உன் வாயில் பீசுகிறீன் என்றான். மம்தா கொஞ்சம் எதிர்ப்பு காட்டுவதுபோல நடிதிதஹு நீங்க இவ்வளவு நல்ல ஒக்கறீங்க. அதிக பணமும் தரீன்னு சொல்றீங்க.

Comments