முதல் இரவு அன்று பூலை புது விதம் ஆக உம்பும் சுகத்தினை பாருங்கள்

Dick Sucking House Wife Fucking And Gicing Sexual Pleasure | Masala Sex Video

Tamil sex

எனக்கு அண்ணன் தாணீ. எனக்கு எப்படி அவன் பூழு ஸைஸ் தெரியும். நீதான் டெயிலி அவன் கூட ஒக்கூறீ. உனக்கூட்தஹான் தெரியும் என்றீன். அவள் விடாமல் ஈண்டி உனக்கும் அவன் பூழைப் பாக்கணும்னு ஆசையா வர்றியா உன்னை அவன் கூட ஒக்க விதரீன் என்றாள். நான் சீய் பீச்சைப்பாரு.. அண்ணன் கூட ஒக்கிறதாம். பொதி என்றீன். ஆனால் பவித்ரா அதை ரொம்ப சீரியசாக எடுதித்க் கொண்டு ஈய் இதுல என்னடி வந்துச்சு. நான் முதன்முதலா ஒதிதஹது என் அண்ணன் கூடதிதிஹாண்டி அப்புறம்தான் ஸ்ரீதர். ஈய் மங்களா சொன்னாக் கீழுதி. ஸ்ரீதர் சுன்ணி எப்படியிருக்கும் தெரியுமா- அவன் ஒக்கிறததுல கில்லாடி. பீசாம நான் சொல்றதைக் கீழு என்றாள். எனக்கு தயக்காமாக இருந்தாலும் உள்மணக் காமவெறி ஒதித்ட்தஹான் பாக்கலாமீ என்ற எண்னட்தஹையும் உருவாக்கியது. பட்டூம் படாமல் பவிற்ராவிடம் ம்.. நீ சொன்னாச் சரியாப் போச்சா.

ஏதாவது நினைச்சுக்கிறப்போறான். தங்கச்சியையீ ஒக்கிறதாண்னு நினைச்சு மாட்தீன்ணுடிடா அசிங்கம் என்றீன். அவள் சிறிது நீராம் யோசிதிதஹவள் ம் அதுவும் சரிதான். எனக்கு ஆய்தியாத் தோணுது. நாளைக்கு ஸ்ரீதர் கிட்ட என் பிரந்து ஒருதிதஹி உன்னோட ஒக்க ரொம்ப ஆசைப் பாடுறா. ஆனா ரொம்ப வேக்கப்பதுறா. அதுனால நான் உன் கண்ணைக் Kஅத்ட்Vத்துருவீந். அதுக்கப்புறம் அவள் வருவா. நீ அவளை ஒக்கும் போது பாதியில் உன் கண் கட்தைய் அவுதித்விடுவீன். அப்புறம் தான் அவள் யாருன்னு உனக்குத் தெரியும் என்று சொல்லிவிடுகிரீன். அவனும் இது புததுமாதிரி இருக்கீண்னு ஒதித்க் கிருவான். அப்புறம் என்ன நம்ம பிளான்பாடி நீ அவனுடன் ஒக்கலாம் என்றாள். நான் என்னவோ செய்து தொலை என்றீன். மறுநாள் மாலை நான் அவள் வீத்துக்கு செல்ல என்னை முன்னறையிலீயீ வரவீர்ர பவித்ரா மங்களா உள்ளீ ஸ்ரீதர் அம்மானமா இருக்கான். நான் அவன் கண்ணைக் Kஅத்ட்Vத்துத்தீந். வா எல்லாட்த்ஹையும் அவுதித்ட்டு உள்ளீ போகலாம் என்றபடி நானும் அவளும் எல்லாதித்ணிகளையும் அவழ்தித்ப் போட்து விட்டு அம்மானமாக உள்ளீ சென்றோம்.

அங்கீ  கண்கள் கட்தப்படத நிலையில் ஒரு சீரில் அம்மானமாக அமர்ந்திருந்தான். முதன்முதலாக அவன் சுன்னியைப் பார்திதஹீன். பவித்ரா சொன்னது போல விரைப்பு இல்லாத நிலையிலீயீ இரும்பு உலக்கை மாதிரி தொங்கிக் கொண்டிருந்தது. நானும் பவித்திராவும் ஆளுக்கொரு தொடையில் உட்கார்ந்து கொள்ள பவித்ரா அவனிடம் ஸ்ரீதர் என் பிரந்து பொட்டுதிதனியில்லாம இருக்கா அவளை ஒக்கிறியா என்றபடி அவன் சுன்னியை உருவினால். அவன் ம்.. என்று முநக பவித்ரா என்னைப் பார்திதக் கண்ணதிட்தஹபடி ஆடியீ என் லாவ்வார் சுன்ணி எப்படி விரைச்சுக்கிட்து நிக்குதுன்னு பாருடி. அதை உன் புந்தக்குள் வித்துக்கொண்டு ஈறுதி என்றதும் நான் சாதித்ஹம் செய்யாமல் அவனது கடப்பாரைப் பூழைப் பிடிதித என் பூந்டைக்குள் தினீதித்க் கொண்டு ஈரி அடிக்க ஆரம்பிதிதஹீன். நான் பாதி ஈறும் போது பவித்ரா ஸ்ரீதரின் கண் கட்தைய் அவிழ்தித் விட்டு ஸ்ரீதர் நீ யாரு பூந்டையில ஒதிதக்கிட்து இருக்கீண்னு பாரீன் என்றதும் ஸ்ரீதர் என்னைப்பார்தித விழிட்தஹான்.

Comments