மசாலா படம் : குள்ளனுக்கு கிடைத்த மல்லு சவிதா பாபிய்

Masala Tamil Movie: Shottie Boy Gets A Bounty Of Having Fun With Malayalam Girl

Masala Tamil Movie Hot Sex

அவளது வீட்டில் யாரும் இல்லாததை அறிந்து கொண்ட காமோகன் இந்த மல்லு மங்கையின் வீடிற்கு உள்ளே சென்று அவளது அரை நிர்வாண உடலின் மீது கட்டி பிடித்து மேட்டர் கசக்கினான். அந்த அம்ச மான மார்பகங்கள் மீது மெல்ல தடவும் பொழுது அவளுக்கு ஈரல மான தலை அணையை இறுக்கி அணைத்து கொண்டு பிடித்து கொண்டால்.

 

Comments