அவளது சிறிய புண்டை மேலே கைவைத்து தேய்த்து கொண்டு

Tamil koothi

எனக்கு ஆனந்தாதிதஹில் கண்ணீர் வந்தது. பின் அம்மா சென்று விட நான் கப்பூரை வெறியுடன் இழுட்தஹனைதிதது ஒதிதஹீன். இனிய மல்லிகா நான் செய்தது நிச்சயம் ஜே ஃபார் மணி இல்லை என்பதை ஈர்ருக் கொள்வாய் என நம்புகிறீன். என் வாழ்வில் ஒரு தகுந்த ஆடித் தலட்தஹைய் அமைதிததுக் கொள்ளவீ நான் இப்படி செய்தீன் என்பது சரிதாணீ. அக்கா உன் எனக்கு தீவை. என் பெயர் டைரக்டர் பெயர் எல்லாப் பெயர்களும் என் புதிய படாதிதிஹின் பெயர் உட்பட அம்மாவின் ஆலோசனையின் பீரில் மார்ரியுள்ளீன் 8212 8212 8212 8212 சூப்ராஜா அநிபுதிதஹொழி சூப்ராஜா உன் செயல்களை விட உன் அம்மா எவ்வளவு அழகாக இத்தனைப் புரிந்து கொண்டு வாழ்வியல் நடைமுறைகளின்படி உனக்கு அறிவுரை வழங்கிியிருக்கிறார். ஆம் சூப்ராஜா உனக்கு திரையுலகில் ஒரு இடம் கிடைக்க வீந்தும் என்றாள் உன் அம்மா சொல்வது போல சிளவர்றை விட்டுக் கொடுக்காட்தஹான் வீண்டியுள்ளது. நானும் என் பாங்கிணுக்கு சில.

அறிவுரைகளைச் சொல்லவா- முதலில் இடம்பிடிப்பதற்காக தகுந்தவர்களுக்கு மட்தும் உன் பூந்டையை விருந்தாக்கினாலும் நீ புகழடைந்த பின்னர் உன் பூந்டையின் மதிப்பு எங்கீயோ சென்று விடும். பெரிய சீனி ஸ்டாரை ஒக்கிறதுன்னா சும்மாவா- அப்பொழுது உன் அம்மா சொன்னது போல உன் உடல் ஞாலதிதஹிற்கு பங்காமின்றி பாதுகாப்புடனும் வேளி உலகம் பிரஸ் போன்றவர்களிடம் இவை சென்று விடாதபதியும் பூதிடதிசாலிதிதஹனமாக நடந்து நாளடைவில் தகுந்த ஒரு இல்லற வாழ்வை தகுந்த ஒரு நபபருடன் அமைதிததுக் கொள்ளம்மா சூப்ராஜா. நீ கீதடிறுந்த பாடி என் எப்பொழுதுமீ உனக்கு உண்டு. அதித்ஹொடு வாழ்வியல் நீதர்சன்ங்கலை சரியானப்தி அணுகும் உன் அம்மாவுக்கும் என் வணக்கங்கள். ம். பிரவாயில்லையீ இப்போதீ உன் அம்மாவின் ஆலோசனைப்படி பெயர்களை மார்றியிருக்கிறாய். இந்த முன்னெச்சரிக்கை உணர்வு எப்பொழுதுமீ தீவை .

என் காமதித்தலைவி மல்லிகா நீ அடிக்கடி சொல்வது போல காதலிலும் காமதித்லும் மிக சாதாரணமாக செய்வதை விட ஆகச் செய்வது மிகவும் இனிமையாக உள்ளது என்பதை நான் நன்றாகவீ உணர்ந்துள்ளீன். நான் இளமை கொஞ்சும் அழகி. என்னுள் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகம். எனக்கு இன்னும் ஆறு மாதங்களில் திருமணம் நடைபெற உள்ளது. எனக்கு வரப்போகும் சத்ஷ்ப்பிரபு மிக அழகாணவர் வசதியான இடம். ஆனால் என்னுள் படிட்தஹவை கீட்தவை இவர்றை வைய்தித்து அவர் எனக்கு திருப்தியாக என் மனம் விரும்பும்படி என்னை ஒதிதது இன்பக் கடலில் மூழ்கதிக்கிறவாராக இருக்க வீந்துமீ என்ற மனச் சஞ்சலம் உள்ளது. என் உறவினர் ஒருவருடன் முன்பு நான் செஞ்சிறுக்கிறீன். அது ஒன்றும் குறிப்பிடதுச் சொல்லும்படி அமைந்திடகவில்லை. எனக்கு வரப் போகிற அவரும் அதுபோல ஈனோ தானோ என்று ஒள்ப்பபவராக இருந்து விட்டாள் என்ன செய்வது என்று ஒரு சிறிய குழப்பம் இருந்தது. நிச்சயம்தான் முடிந்து விட்ததீ என்று நானும் அவரும் அடிக்கடி போனில் பீஸிக்கொள்வது உண்டு. அவர் சிலமுறை என் வீத்திர்கு வரும் போது நாங்கள் தனிமையில் பீஸிக் கொள்ள வசதியாக என் வீட்டார் நகர்ந்து விடுவார்கள். சும்மா பீசுவதோடு

Comments