நான் நல்ல நோன்டுறேன் நீ படம் எடு டி

Naan nalla nonduren nee nalla padam edu dii

கலூரியில் இருக்கும் பொது என்னுடைய தோழி எனக்கு எலாம் மூடு வருமா என்று அவள் என்னை கேட்டு விட்டால்.  அத நாலா நான் அவள் முன்னாடியே வீடியோ எடுத்து காட்டினேன் எனக்கு மூடு வந்து விட்டால் எப்படி இருக்கும் என்று. என்னுடியி வளைவான முலைகளை பார்த்தாலே அவள் பொறமை போட்டு விடுவாள். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் டில்டோ வையும் எடுத்து வுள்ளே விட்டு நோண்டினேன்

Comments