பிரபல மங்கை சுண்ணி நொண்டி காட்டுகிறாள்

Pirabala mangai thanathu sunni yai nondi kondu kaatukiraal

அவங்க புடவையை ஒரு புறம் விளக்கி அவங்க ஜோக்கேதத கலட்டி பிறாவை விளக்கி முளைகளை கசாக்கினாங்க. அப்படியீ காரிருப்த அதன்மீல் ஊத்திவிட அவங்கள் முளைகள் என் கண்ணில் பாலை வார்ட்த்ஹான. என் முதல் காமக் காட்சியை நான் பாதிதஹிதிருக்க அவங்க அப்படியீ காம்புகளை திருகி விட்டு பின் பிறாவை போட்து மெல்ல ஜோக்கேதடா மாதிதி புடவையை சரி செய்து விட்டு எழுந்து கழுவிதிது போய்டுதான்க. என்னால் சுன்னியின் ஆட்டம் தாங்கலை. அப்டியீ மெல்ல கீழிறங்கி பசங்க பாத்ரூம் போயி சுகமாக கையடிசீன். பின் கழுவிதிது வகுப்பு வந்த்ுசீரா அந்த ஆசிரியைத்தான் பாதம் எடுதித்ஹிடுதிறுந்தாங்க. நான் வந்ததும் உள்ளீ வரச் சொன்னாங்க. என்னால் அவங்க முளையை பாதிதஹத்தை மறக்கவீ முடியலை.

அவங்க புடவையையீ பாதிதஹிதிருந்தீன். பின் சிறப்பு வகுப்பு முடிந்து வந்து வீட்டில் கையடிசீன். அன்றிலிருந்து நான் எப்போது கையதிசாலும் எனக்கு அந்த காட்சிதான் கண்ணில் வந்து போகும். இப்போது நான் காழீஜ் வந்தாச்சு. எங்க தீபார்த்மேண்தில் நிறைய பெண்கள் இருந்தாலும் எனக்கு அவங்களுடன் பழக கொஞ்சம் கூசமாகவீ இருந்தது. அதனால் என்னிடம் பழக்கவீ பெண்கள் விரும்பலை. நானும் பெரிதாக நினைக்கலை. இப்படியீ நாட்கள் சென்றன. மாதித்தபடி எங்க தீபார்த்மேண்தில் ஒரீ ஒரு முறை காமாட்சி என்னும் பெண் குனியும்போது அவள் முளையை பிராவுடன் பாதித்ஹீன். இப்படியீ நாட்கள் சென்றன. நான் இரண்டாம் வருடம் சென்றீன். நாங்க குடியிருப்பது ஓர் அபார்த்மேண்தில். எங்க அபார்த்மேந்துக்கு எதிரீ இருக்கும் அபார்த்மேந்ட் காலியாகதிதஹான் இருந்தது. எனக்கு தெரிந்து அந்த இடதிதிஹிற்கு 4 வருடதமா யாரும் கூடி வந்ததா தெரியலை. அந்த இரண்டாம் வருடதிதிஹில் யாரோ கூடி வந்திருப்பதாக அம்மா சொல்ல நானும் யாராக இருக்குமென பாக்கலாம்னூ எங்க வீட்டின் வாசலில் நின்று பாதித்ஹீன். ஒரு 40 வயசு மதிக்கட்த்ஹாக்க ஒர்ுால் அந்த வீட்டினுள்ளிருந்து வெளியீ என்னை கடந்து சென்றான். அன்று சனிக்கிழமை என்பதால் நான் காழீஜ் போகாமல் வீட்தில்த்ான் இருந்தீன். பின் நான் வந்திட என்றூம் சென்று டீவீ பாதிதஹிதிருக்க ஏநாம்ம பெயரை சொல்லி யாரோ அழைக்கும் சாதித்ஹம் கீட்க நான் அந்த வீத்திர்கு கூடி வந்த பெண்ணாக்கதிதஹான் இருக்குமென வேளி வர எழுந்தீன்.

அந்த குரல் பழக்கப்படத குரலாக தொண நான் ரொம்பவும் வீக்கமாக என் ரூமை விட்டு வெளியீ வந்து பாதித்ஹீன். அங்கீ என்ன ஆச்சரியம்.. அங்கீ நின்றிருந்த எனக்கு பள்ளியில் பாதமெதுதிதஹ அதீ டீச்சர். நான் கூட முளைகளை மரதிதஹின் மீழிருந்து பார்திதஹீநீ அவங்கதான். அவங்க என்னை கண்டதும் அடையாளம் கண்டுட்தாங்க.. நானும் அவங்காளிடம் டீச்சர் நீங்க எங்கீங்க ராஜா தாணீ நீ. இதுவுங்க வீடா. நாங்க எங்களின் வீட்தைய் வீதிதஹுட்டு இந்த பிளாட்டை வாங்கிறுக்கொம்தா.. உங்க அம்மாவிடம் ஈற்க்கநலீ அறிமுகமாயிட்தீண். அவுங்க உன்னை பர்ரி சொல்லாவீயில்லியீ எங்க என் அம்மா சமயலறையிலிருந்து வந்தாங்க. அவுங்க இல்லடா அதெல்லாம் சொல்ல நீராம் கிடீக்களை. இவங்க உன் டீசசரா ஆமாம்மா எனக்கு 11வாதில் பாதமெதுதிதஹவங்க எங்க டீச்சர் என் படிப்பை பர்ரியெல்லாம் விசாரிசிட்து.

Comments