சுஜா அண்ணியின் சூடேத்தும் சுய இன்பம்

Suja Anniyin Soodethum Suya Inbam

பொதுவா வீட்டுக்கு புது மருமகள் வந்தான் கட்டின புருஷனிலிருந்து வீட்டில் உள்ள அனைவரும் அவளையே தான் கவனித்து, கண்காணிப்பார்கள். அப்படி தானஅ சுஜா அண்ணி என் வீட்டு மருமகளாக வந்த பிறகு கண்காணித்தேன். முதலில் சில நாட்கள் அண்ணி சிரித்தால் நானும் வழிவேன். கேட்ட கேள்விக்கு மட்டுமே பதில் சொல்வேன்.

ஆனால் தனியாக யோசித்த போது அண்ணி தானாகவே வந்து பேசுவதை உணர்ந்தேன். நான் தான் அண்ணி ஆர்வத்தோடு பேசுவதை அங்கீரக்காமல் திமிரோடு இருப்பதை மாற்றிக் கொண்டு அண்ணியைப் போல ஆர்வமாக பேசிய பிறகு தானி அவங்க மணமும், குணமும் புரியத் தொடஙகியது.

அதற்கு பிறகு உருகி உருகி பழகும் நெருக்கமான தோழி ஆகி விட்டோம் என்பதை அண்ணி எனக்கு சுய இன்பம் செய்து சுகம் காட்டிய இந்த காணொளி ஒன்று போதுமே.

Comments