செம்ம வடிவம் கொண்ட கல்லூரி பெண்

Semma vadivam konda koothi sugam

Koothi virithu

அய்யோ சொல்லிக்கிட்டீ இருக்கீங்களீ தவிர இன்னும் உள்ளீ விட காணும். ஈண்டி பறாக்குறீ. கூத்திய காட்திக்கிட்து படுதித்ஹு இருக்கீ. இதை பார்ட்தஹ பின் உள்ளீ விடாமல் எவந்தி இருப்பான். இதோ விதரீன் பாரு. அய்யோ. என்ன பூழுக்கு உங்களுக்கு. இந்த வயசுக்கு அப்புறம் கூட ஈம்ம்புட்டு பெரிசா இருக்கு. அய்யோ அம்மா இன்னும் நல்ல குதித்ஹுங்க. இந்த தீவகி பூண்டாய் உங்களுக்குட்தஹான். இந்த பூல் உள்ளீ போயித்து வராத பார்ட்தஹாலீ எனக்கு ஜூஸ் வரும் போல இருக்கு. எப்படித்தான் உங்க பூளை வலதிதஹி வீட்தீன்களோ. உனக்கு மட்தும் என்னடி. ரெண்டு புல்லை பேதிதஹ நாற்பது வயது கூத்தி மாறியாடி இருக்கு உன் பூண்டாய்.

ஈதோ இருபதிதிஹி மூணு வயது பெண் கல்யாணம் ஆகி ரெண்டீ மாதம் ஒள் வாங்கின கூத்தி மாதிரித்தாண்டி இருக்கு. கருங்களிலில் ஓட்டை போடரத்து மாதிரி இருக்குடி என் ராஜாதிதஹி உன் பூந்டையில் ஒக்காறத்து. இப்படி சொல்லி கொண்டீ சண்முகம் அந்த தீவக்கியின் கூத்தியை ஒதிதஹு கொண்டு இருந்தான். என்றும் இல்லாத அளவுக்கு அன்று இரவு அவன் பூல் வீலை பண்ணியது. தீவகிக்கும் எல்லை இல்லாத சந்தோசம். கண்களை மூடி கொண்டும் , தான் பூந்டையில் அவன் பூல் போய் வருவதை பார்திதஹுக்கொண்டும் அந்த இன்ப கூதிதஹலை வாங்கி கொண்டு ரசிதிதஹுக்கொண்டு இருந்தால். ரொம்ப நாளைக்கு

அப்புறம் இப்படி ஒப்பத்ால், அவன் பூல் அடிக்கடி வெளியீ வந்து கொண்டு இருந்தது. தான் கையால் பிடிதிதஹு அதை திரும்பவும் தீவக்கியின் பூந்டைக்குள் சொருகி ஒதிதஹு கொண்டு இருந்தான். அவனுக்கு காஞ்சி வரும் போல உணர்வு வந்தது. ஒதிதஹா எனக்கு காஞ்சி வருதுடி என்று சொல்லிக்கொண்டு மீண்டு தான் பூளை வெளியீ இழுதிதஹு கூதித்ஹி கொண்டு இருந்தான். அவனை அறியாமழீயீ, அவன் பூல் வெளியீ வந்து விட்தது. அந்த சமயம் பார்திதஹு, அந்த முக்கால் அடி பீரங்கி அளவில்லாத காஞ்சியை பீசியது. பீசிய காஞ்சி தீவக்கியின் பூண்டாய், பூண்டாய் மீது, வயாரு வரை தெளிதிதஹது. சண்முகம் கடைசி சொட்டு காஞ்சி வரும் வரை காதித்க்கொண்டு இருந்தான்.

பின் அவன் பேதில் ஈரி படுட்த்ஹான். தீவகியும் பின்னுக்கு வந்து அவன் பக்கதிதஹில் களைப்புடன் படுட்த்ஹால். கொஞ்ச நீராம் பீஸிக்கொண்டு இருந்தார்கள். ஈண்டி தீவகி கண்ணு. ரெண்டு தடவை ஒதிதாச்சு. ஏதாவது திங்க வாங்கி வெச்சுருக்கியா. அந்த கரும்புதர் கூத்திகாரி ஆய்தியா கொடுதித்ஹு இருப்பாளீ. அது சரி. அவ பூந்டையில் கரும் புத்தர் இருக்குன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்.? இது என்னடி புது கதை. போன தடவை உன்னை ஒதிதஹு விட்டு, உன் பூண்டாய் முடியை ஷாவீ பண்ணி விடும்போது நீ தாண்டி சொன்னீ, பாவம் மங்கா. நீங்க எனக்கு சுதிடஹமா சிரசு விதரீங்க. அவ புருசன் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாநாம். அங்கெல்லாம் ஒரீ மயிர் மந்தி கிடக்காம்ன்ஞு நீ தாண்டி சொன்னீ. பின்ணீ ஈண்டி கீக்கிரீ. ஆமாம் ஆமாம் வீட்து வீலை ஏதாவது சொன்னா உங்களுக்கு அப்படியீ மறந்து விடும்.

 

Comments