சொக்க வைக்கும் சுய இன்பம் காணும் ஜோடிகள்

Sokka Vaikum Suya Inbam Kanum Jodigal

திருமணத்திற்கு பிறகு குடும்பத்தை பிரிந்து கடல் கடந்து பொருள் தேடுவது ரொம்பவே சிரமம் தான். சொல்ல முடியாத பல சுகங்களை தியாகம் செய்து விட்டு பொருளுக்காக அலையும் நிலை எப்போதும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என்றாலும் ஆதி காலம் முதல் இப்போது வரை அது தவிர்க்க முடியாமல் உள்ளது. அப்போதே திரைகடல் தாண்டி திரவியம் தேடு என்றார்கள்.

ஆனால் அப்போது இல்லாத தொடர்பு மெதுவாக மடல், தந்தி என்று கொஞ்சம் ஆறுதல் தந்து இதோ இப்போடு மறு நிமிடமே வீட்டில் மனைவியை, அங்கே கடல் தாண்டி கடவனை காண முடியும். ஆசை தீர பேசினாலும் உடல் ஸ்பரிச சுகம் தவிர மற்ற எந்த சுகம் ஆனாலும் இப்படி கணவன் மனைவி தங்கள் அம்மண தேகத்தில், அம்மணதேசத்தில் ஆசையாய் பேசி சுக இன்பம் காண முடியும். இது காதலர்களுக்கும் காசுக்கு காம் தேடுவோருக்கும் பொருந்தும்.

Comments