சுய இன்பம் தொடங்கி பலவித காம சுகம்

Suya Inbam Thodangi Palavitha Kama Sugam

 

காமத்திற்கு கரை அல்லது எல்லை என்று எதுவும் கிடையாது. அது உணர்ச்சிகளின் குவியலாக இருந்தாலும் கற்பனைக்கு ஏது எல்லை என்பது போல் காமத்தை அனுபவிக்கவும் கற்பனை சார்ந்து பல காம சுக எல்லைகளை தொட முடியும்.

அப்படி யார் மனதிலோ தோன்றிய அல்லது ஏதேச்சையாக தோன்றியது தான் ஆதி காலத்தில் இருந்தே ஆண்களின் கையடி சுய இன்பமும், பெண்களில் விரல் போடுதலும், உறுப்புகளின் தூண்டலில் ஆரம்பித்த அந்த உணர்ச்சி தேடல் இன்று வரை தொடர்கிறது. இந்த உலகில் மனிதர்கள் வாழும் வரை தொடரும்.

இந்த காணொளியில் பெண்ணின் சுய இன்பம் தான்டி, அவள் வாய் வழி சுகம் தருவது, பிறகு வசதியாக குனிந்து ஆணிடம் ஓழ் வாங்குவது வரை பல வகையில் தொகுக்கப் பட்டு உள்ளது.

 

Comments