தோழி தேவிகாவின் தேனூறும் புண்டை சுகம்

Thozhi Devikavin Thenurum Pundai Sugam

புறம் பேசுதல் பெண்களின் குணம் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. இரண்டு பெண்கள் பேசினால் பெரும்பாலும் அது மற்றப் பெண்களைப் பற்றித் தான் இருக்கும். பசங்க தங்கள் சுய பெருமைகள் அல்லது மற்ற பசங்களைப் பற்றி பேசிக் கொள்வது அதிகம் இல்லை.

இப்போது இந்த தலைமுறையில் என்னைப் போன்ற இளம் தோழிகளுக்கு புறம் பேசி மட்டும் பொழுது போவது இல்லை.

அதனால் கொஞ்சம் துணிச்சலாக தங்கள் போகம் சார்ந்த புற சுக லீலைகளைப் பற்றி மெதுவாக பேசி இருவரின் மனம் மற்றும் உடல் அந்த போக பேச்சுக்களுக்கு தயாராகும் போது இதோ என் தோழி தேவிகா இப்படி முலைக காம்பை கசக்கி விட்டு பிறகு கீழே புண்டையில் விரல் போட்டு அவள் புண்டை சுகம் காட்ட நானும் அதையே அவளுக்கு செய்து காட்டி சுகம் அனுபவித்தேன்.

Comments