சமையல் முடியும் வரை கூட போருக்க வில்லை கணவன்

The Hubby Can't Wait To Taste Until His Wife Is Yet To Finish Her Lunch

Village Hardcore Soothu Sex

சமையல் அறையில் என்னுடைய மனைவி சமைத்து கொண்டு இருந்தால். அங்கையே அவளை தடுத்து அப்படியே படுக்கை அறையிர்க்கு அழைத்து வந்து வெச்சு செய்தேன். பட்ட பகலில் அவளது புண்டை உடன் என்னுடைய பூலை விட்டு எடிதேன்.

Comments